Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Reakčný čas monitora: vysvetlenie a tipy pri kúpe

Chcete si kúpiť nový monitor a pýtate sa, čo je to reakčný čas a do akej miery hrá rolu pri výbere? Vysvetlíme vám, čo tento pojem znamená a na čo by ste mali dbať pri svojom výbere.

1. Čo je to reakčný čas monitora?

Monitor a iné príslušenstvo pre počítačové hry
© Gorodenkoff Productions OU Reakčný čas monitora je dôležitý aj pri hraní hier.

Pojmy reakčný čas, čas odozvy (response time)čas prepínania označujú časové rozpätie, ktoré potrebuje pixel na zmenu z jednej farby na inú. Meria sa v milisekundách a trvá spravidla menej ako 10 ms. Obzvlášť rýchle hráčske monitory vedia dokonca ponúknuť (teoretické) hodnoty menej ako jedna milisekunda.

Rozdiely: reakčný čas, snímková frekvencia, vstupné oneskorenie

Pozor: reakčný čas sa značne líši od snímkovej frekvencie (aj obnovovacia frekvencia), ako aj od vstupného oneskorenia (= input lag)!

Snímková frekvencia (FPS, frames per second) udáva, koľko snímok (frames) dokáže monitor zobraziť za jednu sekundu. Udáva sa v Hertzoch (60 Hz = 60 snímok za sekundu).

Pojem vstupné oneskorenie naproti tomu opisuje oneskorenie medzi vstupom (napríklad pohybovanie myšou) a zobrazením výsledku (pohyb kurzora) na obrazovke. Vstupné oneskorenie (input lag) zahŕňa okrem iného čas prenosu signálu cez kábel, ako aj reakčný čas a podľa toho je vždy dlhšie ako reakčný čas samotný.

Vo všeobecnosti platí, že nižšie reakčné časy sa postarajú o lepší obraz, sú tu však aj obmedzenia. Pre koho sa oplatí kúpa monitora s nízkym reakčným časom a na čo treba pritom dbať, sa dozviete v nasledujúcom texte.

1.1 Metódy merania

Na zistenie a uvedenie reakčného času pri monitoroch neexistuje jednotný, záväzný postup. Preto sa údaje rôznych výrobcov dajú porovnávať len podmienečne. Spravidla sa používajú dva rôzne postupy, pri ktorých sa zakaždým pokryje kompletné farebné spektrum. V každom prípade platí, že sa medzi obomi musí rozlišovať:

 • BWT: Pri black-white-time (čas zmeny čierna-biela) sa meria potrebný čas na zmenu z tmavej na jasnú a opačne.

 • GtG: Metóda gray-to-gray (zo sivej na sivú) funguje podobne, avšak začína a končí komplexnejšími hodnotami sivej. Zistená hodnota je adekvátne vyššia ako v prípade BWT, umožňuje však presnejšie údaje.

Zhrnutie: ak chcete pri kúpe monitora porovnávať reakčný čas rôznych modelov, mali by ste dbať na to, aby sa pri oboch prístrojoch použila rovnaká metóda merania. Okrem toho by ste sa mali podľa možnosti orientovať podľa hodnoty GtG.

1.2 Význam obnovovacej frekvencie

Ghosting
© iStock.com/gorodenkoff Ghosting: Pri pohyboch vzniká neostrý obraz.

Okrem času odozvy by ste mali prihliadať aj na obnovovaciu frekvenciu: ak obe hodnoty nie sú vzájomne zosúladené, môže to negatívne ovplyvniť obraz. Pritom platí: reakčný čas musí byť nižší ako čas na snímku.

Príklad výpočtu

Monitor disponuje snímkovou frekvenciou 60 Hz, dokáže teda zobraziť 60 snímok za sekundu.

1 sekunda: 60 Hz = 0,01667

Jedna snímka, respektíve frame, sa podľa toho zobrazí na 16,67 milisekundy. Podľa toho musí byť reakčný čas pre ostrý obraz menej ako 16,67 milisekundy.

Ak bude čas prepínania naproti tomu dlhší ako frekvencia, budú sa (niektoré) pixely nachádzať ešte v prvom farebnom prechode, zatiaľ čo sa do nich bude už prenášať ďalšia informácia. Toto povedie k tvorbe šmúh a takzvanému ghostingu, t. j. k celkovo neostrému obrazu.

Aj keď sa dodrží potrebný reakčný čas, môže napriek tomu dochádzať ku ghostingu: Niektoré zmeny farieb trvajú dlhšie ako iné, takže aj pri priemerne dostatočných hodnotách sa môže čiastočne vyskytovať ghosting. Uvedenie hodnoty GtG je aj v tomto prípade spoľahlivejšie.

Nasledujúca tabuľka vám poskytuje orientačné hodnoty maximálneho reakčného času pre najbežnejšie obnovovacie frekvencie:

Obnovovacia frekvencia  

Maximálny reakčný čas

60 Hz

16,67 ms

75 Hz

13,33 ms

100 Hz

10,00 ms

120 Hz

8,33 ms

144 Hz

6,94 ms

240 Hz

4,17 ms

  

Zhrnutie: pri kúpe monitora prihliadajte aj na uvádzanú obnovovaciu frekvenciu vo vzťahu k reakčnému času. To je dôležité najmä pri rýchlych hráčskych monitoroch s vysokými snímkovými frekvenciami, pretože v opačnom prípade sa môže vyskytnúť ghosting.

1.3 Nevýhody nízkych reakčných časov

Okrem skôr opísaného ghostingu sa môžu o zhoršený obraz postarať aj iné efekty, ktoré súvisia s nízkymi reakčnými časmi monitora.

 • Pri vysielaní obrazových signálov sa informácie spracúvajú rôzne – napríklad pre zvýšený jas, filter modrého svetla a korekciu farieb. Aby sa však dosiahla čo najrýchlejšia reakcia, túto formu spracovania obrazu niektoré monitory prepisujú. To vedie napríklad k tomu, že farby pôsobia nevýraznejšie a obraz je celkovo tmavší.

 • Podobné platí aj pre integrovanú funkciu Overdrive: tá sa stará o to, že jednotlivé pixely sú napájané vyšším napätím, aby sa umožnili rýchlejšie zmeny farieb. Zvýšená rýchlosť však vedie k nepresnostiam. Výsledok sa označuje ako inverzný ghosting, pixel overshoot alebo motion blur: objekty, ktoré sa pohybujú, ťahajú za sebou viditeľnú stopu. Avšak Overdrive ponúka väčšinou rôzne režimy, pri ktorých sú kvalita obrazu a reakčný čas v ideálnom prípade dobre vzájomne zosúladené.

Zhrnutie: reakčné časy monitorov môžu byť aj príliš skrátené, takže zobrazovanie sa rôznym spôsobom zhoršuje. Preto by ste mali otestovať rôzne možnosti nastavenia alebo špeciálne funkcie.

2. Kto by mal prihliadať na nízke reakčné časy?

Monitory nemusia nutne ponúkať nízky čas prepínania: pre mnoho aplikácií postačia aj pomerne vysoké hodnoty.

Najmä hráči hier sú často odkázaní na rýchle reakcie, pretože tie môžu rozhodnúť o víťazstve alebo prehre. Toto platí predovšetkým pri rýchlych priebehoch hier, aké sú typické v týchto žánroch:

 • First-person shooter („strieľačky“ z pohľadu prvej osoby)

 • Bojové hry

 • Pretekárske hry

Preto by mali najmä hráči hier dbať na dobré reakčné časy. Ako základné pravidlo platí: čas odozvy hráčskych monitorov by mal byť maximálne 5 milisekúnd. Ak naproti tomu hráte strategické hry s pomalými zmenami obrazu alebo rýchle reakcie hráča nie sú rozhodujúce, postačia aj nižšie hodnoty.

Pri nasledujúcich typoch použitia nespozorujete napriek pomalej reakcii žiadne oneskorenia:

Pre filmy sú napríklad postačujúce aj reakčné časy od 12 do 16 milisekúnd.

3. Ďalšie aspekty pri kúpe monitora

Okrem reakčného času by ste mali pri výbere nového monitora k počítaču prihliadať na nasledujúce kritériá:

 • Snímková frekvencia: počet snímok za sekundu by mal byť najmä pri hraní hier čo najvyšší. To zabezpečí, že prechody sa zobrazia plynulo a nevzniknú žiadne šmuhy. Pre hráčske monitory by podľa toho mala byť frekvencia minimálne 120 Hz.

 • Rozlíšenie: čím je vyššie rozlíšenie, o to viac detailov sa dá rozoznať. Pretože pred monitormi sa sedí v menšej vzdialenosti ako pred televízormi, môžu byť pri veľkých modeloch rýchlo rozoznateľné jednotlivé pixely. Pre monitory do kancelárie do 24 palcov postačuje spravidla Full HD, väčšie modely od 27 palcov by mali ponúkať minimálne rozlíšenie WQHD. 4K/UHD sa väčšinou neodporúča, pretože sú na to nutné najmä pri hraní hier vysoké výpočtové výkony, ktoré väčšina grafických kariet nemôže poskytnúť.

 • Konektory: aj konektory monitora hrajú dôležitú rolu, pretože sa veľmi odlišujú ohľadne ponúkaných snímkových frekvencií, ako aj rozlíšenia. Najvyššiu frekvenciu ponúkajú DisplayPort a DVI, naproti tomu HDMI podporuje rozlíšenie až 8K. Zhrnuli sme pre vás všetky dôležité informácie o konektoroch monitorov.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Aký dôležitý je reakčný čas pri monitoroch?

Odpoveď na túto otázku je závislá od plánovaného používania: pre kancelárske aplikácie hrá reakčný čas len druhoradú rolu, naproti tomu pri rýchlych sledoch obrazu, ako je tomu pri akčných hrách, sa postará o to, že sa tieto obrazy zobrazia plynulo a bez šmúh. Preto je najmä pri hráčskych monitoroch dôležitým kritériom kúpy. 

Aký reakčný čas monitora je dobrý na hry?

Reakčný čas hráčskeho monitora môže pri rýchlych hrách („strieľačky“ z pohľadu prvej osoby, bojové a pretekárske hry a pod.) rozhodnúť o víťazstve alebo prehre. Mal by byť primerane krátky, t. j. maximálne 5 milisekúnd. Avšak na ideálnom zobrazení sa podieľajú aj iné kritériá. Všetky informácie k tejto téme vám ponúka naše poradenstvo.

Koľko hertzov by mal mať hráčsky monitor?

Aby sa mohli perfektne zobrazovať rýchle zmeny obrazu, mala by byť obnovovacia frekvencia pri hráčskych monitoroch čo najvyššia, t. j. minimálne 120 Hz. Okrem toho sú pre hráčsky zážitok „blízky realite“ rozhodujúce faktory ako reakčný čas. V našom poradenstve k monitorom sme pre vás zhrnuli najdôležitejšie kritériá.

Na čo sa musí dbať pri výbere monitora?

K najdôležitejším aspektom pri kúpe monitora patria:

 • Reakčný čas

 • Obnovovacia frekvencia/frekvencia

 • Rozlíšenie

 • Konektory