Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Spoločenská zodpovednosť

Všetci chceme žiť na zdravej planéte. Preto sa v Kauflande venujeme mnohým oblastiam – životnému prostrediu, zdravej výžive, klíme či spoločnosti. Náš cieľ: chceme, aby Zem bola lepším a obývateľnejším miestom pre súčasné aj budúce generácie. Pridajte sa k nám!

ZA MENEJ PLASTU VO SVETE.

Ochrana planéty je pre nás srdcovou záležitosťou. Preto jednou z našich najdôležitejších úloh v ochrane životného prostredia, morí a oceánov je predchádzať ich znečisťovaniu plastovým odpadom. Neúnavne pracujeme na inovatívnych riešeniach – pre udržateľnejšiu a k životnému prostrediu ohľaduplnejšiu budúcnosť. Pridajte sa k nám!

SPOLOČNE ZA OCHRANU KLÍMY

O ochrane klímy nestačí iba rozprávať. V tejto súvislosti prijímame relevantné opatrenia, od využívania energeticky efektívnych technológií a ekologicky uvedomelého plánovania nových budov, cez logistické procesy šetrné ku klíme, až po zamedzovanie odpadu. Pridajte sa k nám!


KONZUMÁCIA NAMIESTO PLYTVANIA.

Zasadzujeme sa za to, aby potraviny nekončili bezdôvodne v koši. Preto nimi neplytváme, efektívne ich využívame a v tejto oblasti robíme aj osvetu našim zákazníkom. Pridajte sa k nám!


PODPORA DOMÁCICH PRODUCENTOV.

V Kauflande podporujeme domácich producentov a neustále rozširujeme ponuku slovenských výrobkov. Prostredníctvom tejto spolupráce posilňujeme našu ekonomiku, prispievame k zvyšovaniu
zamestnanosti v našich regiónoch a vďaka krátkym transportným trasám znižujeme uhlíkovú stopu. Produkty vyrobené na Slovensku, ktorých hlavná zložka pochádza taktiež zo Slovenska, spoznáte v našom sortimente podľa slovenského srdiečka na cenovkovej etikete. Podporte ich kúpou spolu s nami!  


SPOLU DOKÁŽEME VIAC.

Byť spoľahlivým a podporujúcim partnerom komunity, v ktorej pôsobíme, konať férovo a zodpovedne sú pre nás dôležité atribúty. Venujeme sa podpore ľudí v núdzi najmä prostredníctvom projektov so Slovenským Červeným krížom. Naším cieľom v projekte Čerstvé hlavičky a v aktivitách v rámci neho je zlepšenie stravovacích návykov detí v materských a základných školách. Zameriavame sa na podporu dobrovoľníctva medzi našimi zamestnancami. Verejnoprospešné aktivity realizujeme aj prostredníctvom projektov a grantových programov nášho Nadačného fondu Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu. Pridajte sa k nám, spolu dokážeme viac!


ZA FÉROVÉ OBCHODOVANIE VO SVETE.

Ako medzinárodná obchodná spoločnosť sa zasadzujeme za spravodlivé pracovné podmienky a dodržiavanie sociálnych štandardov nielen v rámci Kauflandu, ale v rámci celého dodávateľského reťazca. Spolupracujeme s mnohými dodávateľmi po celom svete a spoločne so strategickými partnermi sa snažíme presadzovať zodpovedné a ekologické štandardy. Najlepšie potraviny sú tie, ktoré sa vyrobia za férových podmienok. Pridajte sa k nám!

Pomarančová šťava z férového zdroja

Pomarančová šťava pochádza väčšinou z Brazílie. Tam sa vyrába za dodržania sociálnych, ekologických a ekonomických podmienok. Preto je Kaufland súčasťou „Partnerstva pre udržateľnú pomarančovú šťavu“ (PANAO), ktorého cieľom je zlepšovať životné a pracovné podmienky výrobcov.


BIODIVERZITA SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH.

Zachovanie biodiverzity je nevyhnutné pre život na Zemi. Preto je našou povinnosťou chrániť prírodu a zasadzovať sa za zachovanie biologickej rozmanitosti. Pridajte sa k nám!