Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek

Od nového roka plastové fľaše a plechovky nestláčajte ani nehádžte do koša.

Pokiaľ zvyknete nosiť zálohované sklené fľaše od piva do zberných automatov, určite už tento systém poznáte. Od januára 2022 sa bude podobný proces týkať aj nápojových plastových fliaš a plechoviek. Zreteľne označené zberné automaty nájdete vo všetkých predajniach Kaufland Slovensko.

Štartujeme od 1. januára 2022

Zálohovať sa budú takmer všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu (fľaše) a kovu (plechovky) s objemom od 0,1 do 3 litrov. Ide o sýtené a nesýtené sladené nápoje, minerálne, pramenité a dojčenské vody, ochutené vody, ovocné šťavy, nápoje a nektáre, ľadové čaje, športové a energetické nápoje, ale aj pivo, cider, perry, radlery a ovocné vína.

Výnimku majú obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu. Na začiatku sa môže stávať, že vami zakúpená PET fľaša alebo plechovka nebude zálohovaná. Výrobcovia nápojov smú staré, nevratné obaly uvádzať na trh do konca januára 2022, pričom predávať sa môžu do konca júna 2022. V prípade nákupu takýchto fliaš vám nebude účtovaná záloha.

Z - ZÁLOHOVANÉ

Vratné plastové fľaše a plechovky rýchlo identifikujete podľa loga vo forme písmena Z a dvoch šípok, umiestnených v blízkosti čiarového (EAN) kódu spolu s textom ZÁLOHOVANÉ. Takto označené nepatria do bežného odpadu, ale sú určené na vrátenie v obchode.

Plnoautomatizované fľaškomaty, ktoré sú už nainštalované vo všetkých predajniach Kaufland, budú prijímať všetky fľaše označené písmenom „Z“ a čitateľným čiarovým kódom. Nevratné fľaše budú môcť zákazníci priamo na mieste vyhodiť do otvoru, umiestneného vedľa fľaškomatu.

Dôležité je, aby vratná fľaša nebola nijako poškodená, špinavá alebo stlačená, ako sa to zvyklo robiť v minulosti. Zálohovanú plastovú fľašu alebo plechovku po vyprázdnení skladujte bez porušenia a následne ju vhoďte do automatu v ktorejkoľvek predajni Kaufland, prípadne v inej sieti.

15 centov za každú fľašu

Výška zálohy pre plastové fľaše aj plechovky je na Slovensku jednotná, a to 15 centov na jeden obal. Záloha vám bude po odovzdaní obalov vrátená v plnej výške, a to buď v hotovosti alebo vo forme zľavy na nákup.

Zálohovanie v skratke

Od 1. januára nekrčíme, nezahadzujeme, zálohujeme. Jednoduché!

1.

Od 1. 1. 2022 v predajniach nájdeme nápoje v zálohovaných aj nezálohovaných obaloch.

2.

Na obaloch nápojov si v blízkosti EAN kódu všímame symbol zálohovania Z – ZÁLOHOVANÉ.

3.

Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale zaplatíme záloh za obal.

4.

Zálohované obaly nestláčame, spolu s vrchnákom ich vrátime na odberné miesto.
Nezálohované obaly vyhadzujeme do žltej nádoby ako doteraz.

5.

Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh naspäť. Vždy na odbernom mieste, kde obaly vrátime.

6.

Vyzbierané zálohované obaly sa recyklujú a použijú na výrobu nových obalov na nápoje.
Znova a znova.

7.

Obdobie kedy v predajniach môžeme nájsť aj nezálohované obaly potrvá maximálne do 30. 6. 2022.

Podporujeme cirkulárnu ekonomiku


Podľa analýzy Ministerstva životného prostredia SR sa na náš trh každoročne dostane približne miliarda jednorazových nápojových PET obalov a 345 miliónov nápojových plechoviek. Z toho sa cez triedený zber podarí vyzbierať približne 62 % PET fliaš. Od nového roka sa preto Slovensko púšťa do aktívneho boja s plastovým odpadom.

Plastové fľaše i plechovky sú pritom cenné materiály, ktorých recyklácia má zmysel. Tento druh odpadu nie je biologicky rozložiteľný, dlhodobo zaťažuje ekosystém, znižuje estetickú hodnotu územia a ohrozuje život mnohých živočíšnych druhov.
Podľa skúseností z ostatných európskych krajín je práve zálohovanie nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných PET fliaš zvýšiť aj na viac ako 90 % a prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodených plastových fliaš v prírode. „Kľúčom k úspechu je nastavenie siete odberných miest, ktoré bude ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov“, zdôrazňuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.