Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Roztočte Koleso šťastia v Kaufland aplikácii

Aktivujte si hru v Kaufland aplikácii, nakúpte s Kaufland Card
od 14. 3. do 27. 3. 2024
nad 20 eur a zatočte Kolesom šťastia. Vyhrať môžete jeden výrobok z našich obľúbených privátnych značiek iba za jeden cent.

 

Dôležitý oznam!

Hra Koleso šťastia je dostupná len pre zákazníkov s digitálnou kartou v Kaufland aplikácii.

Princíp hry:

  • Aktivujte si hru v Kaufland aplikácii (kliknite na banner "Koleso šťastia" a odsúhlaste Podmienky účasti na hre).
  • Nakúpte s Kaufland Card od 14. 3. do 27. 3. 2024 nad 20 eur.
  • Zatočte Kolesom šťastia v aplikácii.
  • Môžete vyhrať jeden z 20 kupónov na vybrané privátne značky za 1 cent (kupón platí len na 1 ks tovaru) alebo vernostné body, ktoré budú výhercovi automaticky pripísané na jeho vernostnú kartu. Platnosť kupónov je obmedzená na dobu 7 dní od nadobudnutia výhry/kupónu.
  • Denne je možné kvalifikovať sa pre hru len 1x (ráta sa iba 1 nákup nad 20 eur denne).
  • Možnosť zatočiť kolesom šťastia má obmedzenú platnosť, a to 168 hodín/7 dní (najneskôr však do 27. 3. 2024 do 23:59 hod.)

   

Podmienky účasti na hre Koleso šťastia Kaufland

Podmienky účasti na hre Koleso šťastia Kaufland

1. Usporiadateľ, Účel hry

Usporiadateľom hry je Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava (ďalej ako „Kaufland“ alebo „my“). Kaufland usporadúva hru Koleso šťastia, ktorá je prístupná len pre registrovaných zákazníkov Kaufland Card.

2. Oprávnenie zúčastniť sa hry

Hry sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov a ktoré používajú aplikáciu Kaufland ako registrovaní zákazníci Kaufland Card a súčasne akceptujú tieto podmienky hry (ďalej ako „Účastníci“). Zákazníci Kaufland Card, ktorí sú len fyzickými držiteľmi karty Kaufland Card sa nemôžu hry zúčastniť.

3. Účasť a uskutočnenie hry, akceptácia podmienok účasti, oznámenie o výhre

3.1. Účasť na hre je možná len prostredníctvom aplikácie Kaufland.

3.2. Aby ste sa mohli zúčastniť hry, musíte pri platbe preukázať, že ste zákazníkom Kaufland Card. Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom nascanovania digitálnej karty Kaufland Card.

3.3. Pre spustenie hry je potrebné najskôr odsúhlasiť podmienky účasti na hre (zobrazia sa po kliknutí na banner „Koleso šťastia“). Následne Vám bude za každý nákup nad 20 eur (finálna suma, ktorú reálne zaplatíte pri pokladni po uplatnení zálohového bonu a iných zliav, t. j. nezapočítavajú sa zálohy za fľaše, ani ostatné zľavy odpočítané z hodnoty tovaru) umožnené prostredníctvom aplikácie Kaufland zatočiť kolesom šťastia a to tak, že jednoducho kliknete na banner „Koleso šťastia“ vo Vašej aplikácii Kaufland. Pridelenie možnosti zatočenia môže trvať niekoľko minút. Aby ste spustili koleso šťastia, kliknite jednoducho na tlačidlo „Zatočiť“. Koleso šťastia sa začne automaticky točiť. Po zastavení sa kolesa zistíte, či ste vyhrali. Vylúčené výhry sú tabakové výrobky, časopisy/noviny, knihy, zálohy, darčekové poukážky a telefónne karty. Možnosť opäť zatočiť kolesom šťastia získate až po opätovnom nákupe v nasledujúci deň. Hry sa môžete zúčastniť maximálne 1x za deň.

3.4. Počet dostupných možností zatočiť kolesom šťastia bude zobrazený pod samotným kolesom šťastia. Možnosť zatočiť kolesom šťastia má obmedzenú platnosť, a to 168 hodín / 7 dní (najneskôr však do 27. 3. 2024 do 23:59 hod.) od nákupu a pokiaľ takáto možnosť nebude využitá, tak sa nebude naďalej uchovávať v aplikácii Kaufland. Po skončení jej platnosti takáto možnosť automaticky zmizne; účasť na hre zatočením kolesa šťastia už ďalej nebude možná. Prípadnú výhru nebude možné preniesť, či vyplatiť namiesto nej peňažné prostriedky, a to ani v hotovosti, resp. poskytnúť náhradu škody v súvislosti s ňou.

3.5. Pre účasť na Kolese šťastia je najskôr potrebné akceptovať tieto podmienky účasti na hre. Podmienky účasti na hre budú zobrazené pred udelením súhlasu priamo v aplikácii a následne dostupné na webovej stránke kaufland.sk/kauflandcard.

3.6. Účastník sa dozvie priamo, že či vyhral alebo nie.

Hra sa uskutoční od 14. 3. 2024 do 27. 3. 2024. Do hry je možné zapojiť sa do skončenia trvania hry, t.j. do 27. 3. 2024. Hra bude zobrazená v aplikácii Kaufland počas celej doby trvania hry.

4. Výhry

4.1. Výhry sa budú rozdeľovať zásadne automaticky, a to na princípe náhody. Predmetom výhry  je 20 zľavových kupónov, prostredníctvom ktorých môžete získať vybrané produkty len za 0,01 €, alebo vernostné body, ktoré budú výhercovi automaticky pripísané na jeho vernostnú kartu. Platnosť kupónov je obmedzená na dobu 7 dní od nadobudnutia výhry/kupónu.

4.2. Vyhrané zľavové kupóny budú výhercovi poskytnuté výlučne vo forme digitálnych kupónov, a to zobrazením v sekcii “Moje výhody” v zákazníkovej aplikácii Kaufland a ich uplatnenie podlieha nasledujúcim podmienkam:

• Uplatnenie kupónov je možné výlučne v obchodných domoch Kaufland;

• Kupón sa musí uplatniť počas uvedenej doby jeho platnosti (ako je uvedené na kupóne)

• Kupón je možné uplatniť len v rámci nasledujúceho/následného nákupu.

•  Kupón nie je prevoditeľný na tretie osoby a ani ho nie je možné zameniť za hotovosť.

• Kupón nie je možné vytlačiť.

4.3. V prípade ak by vybraný tovar na ktorý sa viaže kupón (výhra) ani v posledný deň platnosti kupónu nebol dostupný, vyhradzuje si usporiadateľ právo určiť náhradný tovar z rovnakej tovarovej skupiny. V prípade prijatia náhradného tovaru účastníkom, stráca účastník nárok uplatniť si výhru.

4.4. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené.

5. Predčasné ukončenie hry

Kaufland si vyhradzuje právo predčasne ukončiť túto hru, bez predchádzajúceho upozornenia, a to z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly Kauflandu. K takémuto rozhodnutiu zo strany Kauflandu môže dôjsť v prípade, ak:

a. z technických dôvodov (napríklad v prípade napadnutia systému vírusmi, jeho manipulácie alebo problémov s hardwarom, prípadne výpadkov softwaru atď.)

b. v prípade, ak hru nie je možné, zo zákonom stanovených dôvodov, uskutočniť v súlade so stanovenými pravidlami a podmienkami.

6. Informácie o ochrane osobných údajov

Okrem zásad ochrany osobných údajov vernostného programu Kaufland Card platia pre túto hru aj nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov.

6.1 Účely spracúvania/Právny základ: Účelom spracúvania osobných údajov je uskutočnenie a priebeh hry (oznámenie údajov výhercom, oznámenie výhry výhercovi, uloženie výhry na konte výhercu Kaufland Card), a to podľa ustanovení týchto podmienok účasti. Na základe čísla Vašej karty Kaufland Card preveríme Vaše oprávnenie zúčastniť sa hry. S prihliadnutím na Vaše konto Kaufland Card získavame a uchovávame informácie, týkajúce sa Vášho oprávnenia zatočiť digitálnym kolesom šťastia, ako aj o tom, ako často ste tak už urobili. Vaša výhra bude uložená na Vašom konte Kaufland Card. Právnym základom spracúvania osobných údajov týkajúcich sa hry je článok 6, ods. 1, písm. f.) Nariadenia GDPR.

6.2 Doba uchovávania: Osobné údaje získané v rámci hry budú, v súvislosti s Vašim kontom Kaufland Card, uchovávané po celú dobu Vašej účasti na vernostnom programe Kaufland Card.

6.3 Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Prístup k osobným údajom získavaným v rámci hry majú k dispozícii výhradne odborné oddelenia Kauflandu (prevádzkovateľ), ktoré zastrešujú konkrétnu hru. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám sa uskutoční len v prípade, ak je to nevyhnutné pre uskutočnenie hry. Kaufland týmto prehlasuje, že so všetkými osobnými údajmi bude zaobchádzať dôverne a v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov a že boli uzatvorené všetky príslušné zmluvy o spracúvaní osobných údajov z poverenia, ktoré sú potrebné v zmysle článku 28 Nariadenia GDPR.

7. Voľba práva

Na právny vzťah upravený týmito Podmienkami účasti na hre sa bude vzťahovať výhradne právny poriadok Slovenskej republiky, a to s vylúčením uplatnenia pravidiel OSN o kúpe tovaru.


Mohlo by vás zaujímať ...