Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Záruka na elektrické spotrebiče od spoločnosti Kaufland

Pri kúpe elektrického spotrebiča so zásuvkou alebo nabíjacím káblom Vám spoločnosť Kaufland na takýto spotrebič poskytne 3-ročnú záruku (ďalej aj ako „naša záruka“) od dátumu kúpy. Naša záruka sa vzťahuje na všetky takéto elektrospotrebiče (ďalej aj ako „produkt“, resp. „produkty“) zakúpené v niektorej z predajní spoločnosti Kaufland na Slovensku.

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od dátumu kúpy. Uschovajte si doklad o kúpe. Ak sa počas trojročnej záručnej doby vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, produkt Vám bude – podľa nášho uváženia – bezplatne opravený, vymenený alebo za neho budú vyplatené peniaze. Uplatnenie práv z našej záruky je podmienené predložením chybného produktu a dokladu o kúpe v našej záručnej dobe, ako aj uvedením chyby produktu.

Naša dobrovoľná a zákonná záruka

Nezávisle od našej dobrovoľne poskytnutej záruky Vám v prípade výskytu chyby patria zákonom stanovené práva (pozri Reklamačný poriadok). Tieto zákonné práva nie sú našou vlastnou zárukou dotknuté.

Uplatnenie práv zo záruky

Ak sa vyskytne chyba výrobku alebo chyba materiálu, môžete uplatniť práva zo záruky v ktorejkoľvek predajni Kaufland na Slovensku počas 3 rokov od kúpy.

Vrátenie spotrebičov pri zmene názoru

Ak zmeníte názor, môžete u nás kúpené elektrické spotrebiče vrátiť do 3 mesiacov od ich zakúpenia na základe predloženia pokladničného bloku a my Vám vrátime peniaze.

V oboch prípadoch si, prosím, pripravte konkrétne označenie produktu, opis chyby a doklad o kúpe.