Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Aktuálny energetický štítok

S energeticky úsporným spotrebičom usporíte náklady na elektrinu a zároveň šetríte životné prostredie. Od marca 2021 platí v celej EÚ nový energetický štítok, ktorého zvláštnosti vám prehľadne predstavíme v ďalšom texte.

1. Nový energetický štítok EÚ 2021

V posledných rokoch vládol vo zvýšenej miere zmätok ohľadne používaných energetických štítkov: v dôsledku stále dokonalejších spotrebičov stupnica od G po A už prestala postačovať, takže spektrum bolo doplnené o hodnoty A+, A++ a A+++. Avšak ani toto rozdelenie už nemá dostatočnú výpovednú hodnotu kvôli spotrebičom s čoraz väčšou energetickou úspornosťou. Preto od marca 2021 platí nový energetický štítok EÚ, ktorý je mimoriadne prehľadný.

1.1 Čo sa zmenilo

Aktuálny energetický štítok
Nový energetický štítok EÚ

Takto vyzerá nový energetický štítok 2021:

 

Nový energetický štítok
Nový energetický štítok EÚ v porovnaní so starým

Na energetickom štítku EÚ sa nachádzajú nielen údaje o spotrebe elektriny, ale aj ďalšie informácie o hlasitosti alebo spotrebe vody. Predstavíme vám zvláštnosti novej etikety a budeme sa pritom zaoberať rozdielmi oproti starému štítku:

 1. QR kód
  Nový energetický štítok EÚ 2021 má QR kód, ktorý sa môže naskenovať pre ďalšie informácie o detailoch spotrebiča. V centrálnej databáze sú uložené všetky dôležité informácie o produkte.

 2. Názov spotrebiča
  Názov spotrebiča a číslo modelu sa nachádzajú priamo pod QR kódom.

 3. Trieda energetickej účinnosti
  Rozsah tried na novom štítku siaha od A (najlepší) po G (najhorší). Starý energetický štítok zaraďoval produkty v stupňoch od A+++ po D. Všetky spotrebiče, ktoré sú aktuálne k dispozícii (stav k marcu 2021), ktoré boli doteraz hodnotené ako A+++, dosahujú podľa nového odstupňovania v najlepšom prípade triedy B, C alebo D. To znamená, že požiadavky nového energetického štítku EÚ sú výrazne prísnejšie. Horná trieda zostáva voľná, aby budúce, vylepšené spotrebiče mohli byť bez problémov zaradené do spektra.

 4. Spotreba prúdu
  Nielen starý, ale aj nový štítok udávajú ročnú spotrebu prúdu v kilowatthodinách, čo uľahčuje rýchle porovnanie dvoch alebo viacerých produktov.

 5. Doplňujúce informácie
  Pri mnohých triedach produktov sú pre rozhodnutie dôležité ďalšie informácie: Pri chladiacich spotrebičoch tak hrajú napríklad rolu objem, ako aj hlasitosť. Teraz je na EÚ štítku zjednodušené piktografické zobrazenie týchto informácií. Snehová vločka tu znamená objem mrazničky, kartón na mlieko objem chladničky a reproduktor hlasitosť.

 6. Číslo nariadenia
  Pod informáciami sa nachádza číslo nariadenia EÚ.

Informácia: aktualizovaný bol nielen optický dizajn energetického štítku EÚ, mierne sa zmenila aj metóda výpočtu pre zaradenie do rôznych tried energetickej účinnosti. Pomocou nového štítku sa má lepšie vystihnúť skutočné spotrebiteľské správanie.

1.2 Pre ktoré produkty platí nový energetický štítok?

Energetický štítok EÚ sa nachádza na najrôznejších elektrických produktoch, ako sú práčky, lampy alebo televízory, ale aj vykurovacie zariadenia. Avšak nie všetky kategórie sa prevedú na nový štítok EÚ ihneď. Od marca 2021 sa aktualizovaná etiketa nachádza na týchto zariadeniach:

Od septembra 2021 budú aj svetelné zdroje, napr. žiarovky, označené novým štítkom. Iné triedy produktov budú nasledovať v najbližších rokoch, takže kompletná zmena bude pravdepodobne ukončená v roku 2030.

 

2. Energetický štítok ako pomôcka pri rozhodovaní sa o kúpe

Na starom štítku boli výrazné rozdiely v účinnosti spotrebičov sotva rozpoznateľné na prvý pohľad. Takmer všetky nové spotrebiče boli označené triedami A++ alebo A+++, čo budilo dojem, že rozdiely medzi väčšinou technických produktov sú len minimálne.

Pomocou nového energetického štítku sa dajú podobné spotrebiče veľmi dobre navzájom porovnávať, čo kupujúcemu uľahčí rozhodovanie. Zjednodušené piktografické znázornenie je veľmi prehľadné a ľahko pochopiteľné. V závislosti od toho, aký starý je váš doterajší spotrebič, sa dá s novým produktom s lepšou triedou energetickej účinnosti ušetriť niekoľko sto eur ročne.