Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Vysvetlenie: Čo je inteligentná domácnosť a čo k nej potrebujete?

Stretávate sa často s pojmom inteligentná domácnosť a premýšľate, čo to vlastne je? Alebo si chcete inteligentnú domácnosť zariadiť sami, ale neviete presne, ako funguje, čo na to potrebujete a aká drahá je prestavba? V tomto príspevku sa dozviete všetko, čo o tejto téme musíte vedieť.

1. Čo je inteligentná domácnosť?

Ovládanie inteligentnej domácnosti
© RossHelen Zariadenia integrované do inteligentnej domácnosti sa dajú jednoducho ovládať pomocou smartfónu.

Pojem inteligentná domácnosť (Smart Home) opisuje dom, ktorý je vďaka moderným technológiám mimoriadne pohodlný, bezpečný a efektívny. Na tento účel sú rôzne zariadenia navrhnuté tak, aby

 • sa mohli ovládať elektricky namiesto manuálneho ovládania (napr. žalúzie),

 • disponovali ovládaním prostredníctvom aplikácie alebo hlasového príkazu cez sieť WLAN alebo rádiový prenos a

 • boli navzájom prepojené prostredníctvom centrály a mohli tak automaticky konať a vzájomne na seba pôsobiť (tzv. scenáre).

Čo je centrála inteligentnej domácnosti?

Takmer všetky systémy inteligentnej domácnosti používajú centrálu. Táto slúži na ovládanie jednotlivých zariadení. Na tento účel je centrála spravidla spojená so smerovačom prostredníctvom siete WLAN. Jednotlivé snímače (= zariadenia, ktoré zaznamenávajú údaje a oznamujú ich centrále) a aktory (= zariadenia, ktoré vykonávajú príkazy) sú tiež pripojené k sieti WLAN a môžu prostredníctvom nej komunikovať s centrálou. Smartfóny alebo tablety zvyčajne fungujú ako ovládacie zariadenia, prostredníctvom ktorých používateľ nahlási požadovanú činnosť do centrály. Táto ich následne prepošle jednotlivým zariadeniam.

Ďalšie pojmy pre centrálu sú:

 • rozbočovač,

 • most,

 • základná stanica,

 • brána.

Okrem pojmu inteligentná domácnosť sa etablovali aj ďalšie označenia. Okrem vlastných názvov a značiek, ktoré si vymysleli výrobcovia, sú bežné predovšetkým tieto:

 • inteligentné bývanie,

 • eHome,

 • Smart Living,

 • Digital Lifestyle,

 • Ambient Assisted Living.

Upozornenie: Pod Ambient Assisted Living (AAL) sa rozumie špeciálna forma inteligentnej domácnosti, ktorá slúži najmä na uľahčenie života seniorov a ľudí s obmedzenou pohyblivosťou.

1.1 Aké možnosti ponúka inteligentná domácnosť?

Prehľad inteligentných zariadení
Tieto zariadenia sa dajú zakúpiť v inteligentnom vyhotovení a ponúkajú vysokú úroveň pohodlia a bezpečnosti.

V závislosti od toho, aký komfort a akú bezpečnosť a efektívnosť si želáte, si v oblasti inteligentných domácností môžete vybrať z rôznych konfigurácií: Môžete napríklad vykonať len malé zmeny a automatizovať jednotlivé časti, alebo môžete zmeny vykonať aj vo veľkom merítku:

 1. Nahraďte iba jednotlivé zariadenia za inteligentné modely (napr. niekoľko jednotlivých inteligentných LED svetiel).

 2. Vymeňte kompletnú časť zariadení (napr. celú bezpečnostnú techniku vo vašom dome).

 3. Pre celú inteligentnú domácnosť vymeňte všetky technické produkty za inteligentné varianty.

K zariadeniam, ktoré si môžete zakúpiť v inteligentnom vyhotovení, patria okrem iných:

 • lampy a svetlá,zásuvky,

 • reproduktory,

 • detektory úniku vody a dymu,

 • monitorovacie kamery,

 • dverové interkomy,

 • termostaty,

 • žalúzie,

 • zavlažovacie zariadenia.

Informácie: Okrem typických zariadení inteligentnej domácnosti sú k dispozícii aj takzvané gadgety: Tie sa vyznačujú tým, že na ovládanie nepotrebujú základnú stanicu, ale možno ich ovládať priamo prostredníctvom siete WLAN a aplikácie. Typickým príkladom tejto kategórie zariadení sú robotické vysávače.

1.2 Zariadenie inteligentnej domácnosti

Usporiadanie inteligentnej domácnosti
Tu vidíte vzorové usporiadanie spojení v inteligentnej domácnosti.

Zariadenie inteligentnej domácnosti je spravidla pomerne jednoduché. Typické usporiadanie pritom vyzerá takto:

 1. Ak sa na prenos signálu používa sieť WLAN, centrála je pripojená k smerovaču.

 2. Jednotlivé zariadenia inteligentnej domácnosti (pozostávajúce zo snímačov a/alebo aktorov) sú opäť k centrále pripojené káblom alebo bezkáblovo.

 3. V tomto názornom usporiadaní sa na ovládanie používa smartfón, ktorý tiež komunikuje s centrálou prostredníctvom smerovača cez sieť WLAN.

Zosieťovanie inteligentnej domácnosti sa pritom môže vykonať na báze rôznych (bezdrôtových) štandardov. Preto by ste sa mali vždy uistiť, že produkty, ktoré si vyberiete, sú kompatibilné s príslušným systémom a použitým štandardom. Bežné je predovšetkým používanie:

 • WLAN,

 • Bluetooth,

 • DECT ULE,

 • EnOcean,

 • ZigBee,

 • Z-Wave/Z-Wave Plus.

Okrem toho môžu byť zariadenia inteligentnej domácnosti vzájomne prepojené aj káblom. Výhodou takýchto systémov je ich mimoriadna spoľahlivosť a ochrana. Sú však primerane drahšie a sotva sa hodia na modernizáciu, ale skôr na plánovanie nových budov. Medzi najznámejšie káblové systémy v oblasti inteligentných domácností patria

 • KNX,

 • Loxone,

 • LON,

 • LCN,

 • digitalstrom a

 • Powerline.

Ovládanie sa spravidla vykonáva prostredníctvom aplikácie v smartfóne alebo tablete. Bežné je aj ovládanie hlasovým príkazom. V závislosti od systému si môžete vybrať z rôznych možností:

Tip: Ak máte obavy o ochranu údajov v inteligentnej domácnosti, mali by ste venovať veľkú pozornosť tomu, ako vybraný poskytovateľ spracúva a ukladá vaše údaje. Môžete si napríklad overiť, na ktoré servery sa údaje odosielajú, ktoré spoločnosti pravidelne podstupujú bezpečnostné testy a aký typ šifrovania používajú.

1.3 Náklady na inteligentnú domácnosť

Náklady často zohrávajú hlavnú úlohu pri zvažovaní, či si zriadiť alebo nezriadiť inteligentnú domácnosť. V podstate sa dá povedať, že náklady na inteligentnú domácnosť sú dnes výrazne nižšie ako v minulosti. Dôvodom je najmä skutočnosť, že prvé modely zariadení inteligentných domácností sa dali navzájom prepojiť len káblom a preto boli potrebné príslušné nákladné inštalácie.

Prehľad možností a nákladov:

Vybavenie

Približné náklady

samostatné prvky (napr. inteligentné lampy)

od 10 €

základná stanica

50 – 150 €

štartovacia súprava (základná stanica + zariadenia)

200 – 300 €

 

TipV tomto príspevku sme pre vás zhrnuli detailné informácie o možných nákladoch na inteligentnú domácnosť.

Mimoriadne praktické je okrem toho to, že inteligentná domácnosť sa dá rozširovať takmer neobmedzene. V závislosti od rozpočtu môžete napríklad najprv vymeniť osvetlenie, neskôr automatizovať žalúzie a v ďalšom kroku prejsť na inteligentné bezpečnostné technológie. Takto si môžete zariadiť inteligentnú domácnosť s akýmkoľvek rozpočtom. Mali by ste však vopred zvážiť, či sú všetky požadované produkty dostupné v rámci systémového sveta alebo či sú navzájom kompatibilné.

Čo je systémový svet?

Pod pojmom systémový svet, resp. systém inteligentnej domácnosti sa rozumejú zariadenia jedného výrobcu alebo poskytovateľa. Patria sem rozbočovače, snímače (= zariadenia, ktoré zaznamenávajú údaje a oznamujú ich centrále) a aktory (= zariadenia, ktoré vykonávajú príkazy).

Výhoda systémového sveta spočíva v tom, že zariadenia sú navzájom prispôsobené a ideálne spolu komunikujú a vzájomne na seba pôsobia. Zariadenia z rôznych systémov sa čiastočne dajú používať aj kombinovane, ak napríklad používajú rovnaký rádiový štandard. To, či to bude fungovať, však vždy závisí od príslušných produktov a poskytovateľov.

 

2. Čiastkové oblasti a výhody inteligentnej domácnosti

Zariadenia v inteligentnej domácnosti
Množstvo inteligentných zariadení, ktoré je možné integrovať do vašej domácnosti, môžete priradiť k jednotlivým čiastkovým oblastiam.

Segment inteligentných domácností sa skladá z týchto oblastí, ktoré podrobnejšie predstavujeme nižšie:

 • automatizácia domácnosti,

 • inteligentné meranie,

 • automatizácia domácich spotrebičov,

 • sieťová zábavná elektronika,

 • bezpečnosť.

Automatizácia domácnosti

Do kategórie automatizácie domácnosti spadajú procesy, ktoré sa týkajú centrálnych funkcií v budove. Patrí k nim napríklad monitorovanie, osvetlenie, vetranie, vykurovanie alebo ovládanie žalúzií. Prostredníctvom automatizácie pomocou systému inteligentnej domácnosti sa tieto dajú regulovať, programovať (napríklad ako scenáre) a optimalizovať.

Čo je to scenár?

Scenár, nazývaný aj scéna alebo rutina, opisuje prednastavené priebehy a vzájomne prepojené činnosti. Na tento účel musí byť zosieťovaných niekoľko zariadení. Typický scenár by vyzeral takto:

Meteostanica hlási vonkajšie teploty nad 25 °C -> automaticky sa spustia žalúzie + zapne sa klimatizácia v obývacej izbe.

Známym poskytovateľom takýchto automatizácií je IFTTT. Skratka IFTTT znamená „If this then that“ – „Ak toto, tak toto“. Služba tohto poskytovateľa umožňuje naprogramovať rôzne podmienky a z nich vyplývajúce činnosti.

Inteligentné meranie

Inteligentné meranie (= Smart Metering) je úzko spojené s automatizáciou domácnosti. Pritom sa používajú napríklad inteligentné vodomery alebo elektromery, ktoré sú navzájom prepojené. Takto môžete kedykoľvek skontrolovať spotrebu zdrojov a v prípade potreby ju prispôsobiť – napríklad tým, že budete menej kúriť–, aby ste ušetrili náklady. Okrem toho môžu získané údaje využiť dodávatelia energie, napríklad na lepšie plánovanie využitia elektrární alebo na to, aby svojim zákazníkom ponúkli tarify špeciálne prispôsobené ich potrebám.

Automatizácia domácich spotrebičov

Automatizácia domácich spotrebičov zvyšuje komfort a uľahčuje domáce práce. Môžete napríklad diaľkovo spustiť vysávač, dostávať upozornenia, keď práčka doprala, alebo po zobudení sa zapnúť zásuvku, aby ste spustili kávovar.

Sieťová zábavná elektronika

V oblasti zábavnej elektroniky ide najmä o médiá, ako sú videá a obrázky či hudba. Tie sa môžu ukladať napríklad zo všetkých pripojených koncových zariadení, ako sú smartfóny, na internom serveri, aby mal každý člen rodiny vždy prístup ku všetkým súborom. Okrem toho mnohí výrobcovia zvukových systémov umožňujú prehrávanie hudby prostredníctvom inteligentných reproduktorov v rôznych miestnostiach.

Bezpečnosť

Posledná čiastková oblasť inteligentnej domácnosti sa týka vašej bezpečnosti doma. Používajú sa pritom snímače, ktoré slúžia na monitorovanie.

 • Snímače vody môžu napríklad rozpoznať poškodenia vodou a nahlásiť ich do mobilu.

 • Snímače pohybu slúžia napríklad na automatické zapnutie svetla v predsieni.

 • Dverové a okenné snímače rozpoznajú pokusy o vlámanie a podľa scenára môžu zapnúť svetlá, spustiť alarm a informovať vás prostredníctvom smartfónu.

 • Detektory dymu sa dajú navzájom prepojiť. Ak napríklad v jednej miestnosti vznikne požiar, alarm sa môže spustiť vo všetkých miestnostiach súčasne, aby sa všetci obyvatelia čo najskôr informovali bez ohľadu na to, v ktorej miestnosti sa nachádzajú.

Ďalším klasickým príkladom inteligentnej bezpečnostnej techniky sú monitorovacie kamery, ktoré sa dajú ovládať diaľkovo a obraz dokážu prenášať naživo do mobilu. Podobným spôsobom fungujú aj interaktívne zvončeky: Vďaka nim sa dá hlasové zariadenie používať bez ohľadu na miesto. Dvere môžete návšteve otvoriť napríklad ešte počas jazdy, zatiaľ čo ste vy ste ešte len na ceste domov.

3. Známe systémy a značky

V tejto časti vám podrobnejšie predstavíme rôzne systémové svety a vysvetlíme, na čo sa poskytovatelia inteligentnej domácnosti zameriavajú. Pri výbere sa bezpodmienečne uistite, či je vybraný výrobca kompatibilný s inými systémami a či pokrýva vami požadované funkcie a oblasti. V prípade potreby naplánujte aj to, že by ste v budúcnosti chceli automatizovať viac procesov vo vašej domácnosti, ako máte aktuálne v úmysle.

Alexa

Alexa je názov hlasového asistenta Amazon Echo. Pomocou asistenta Alexa môžete ovládať rôzne zariadenia priamo prostredníctvom smartfónu alebo zariadenia Echo. Kompatibilné zariadenia sú spravidla označené textom „works with Alexa“.

Ovládanie rôznych systémov v oblastiach:

 • bezpečnosť,

 • kúrenie/klimatizácia miestnosti,

 • ovládanie osvetlenia (vrátane Philips Hue),

 • domáce spotrebiče,

 • tienenie.

Zvláštnosti: Alexa je praktická, pretože sa ňou dajú ovládať rôzne zariadenia. Príslušné aplikácie výrobcov však spravidla ponúkajú podstatne viac funkcií a možností nastavenia, zatiaľ čo Alexa umožňuje len základné ovládanie. Okrem toho Alexa nepodporuje všetky bezdrôtové štandardy, ale najmä WLAN a Bluetooth. Novšie modely Amazon Echo sú však kompatibilné aj so ZigBee.

Bosch Smart Home

Nemecká spoločnosť predáva svoje riešenia domácej automatizácie pod názvom Bosch Smart Home. Tento systém sa vyznačuje otvoreným stvárnením, ktoré umožňuje prepojiť s riadiacou jednotkou Bosch Smart Home mnoho zariadení od iných výrobcov.

Oblasti Bosch Smart Home:

 • bezpečnosť,

 • kúrenie/klimatizácia miestnosti,

 • ovládanie osvetlenia (vrátane Philips Hue),

 • tienenie.

Kompatibilné ovládanie:

 • Alexa

Zvláštnosti: Bosch Smart Home sa dá používať s renomovanými výrobcami, ako je napríklad Buderus. Systém ponúka riešenia skryté pod omietkou na ovládanie svetiel a žalúzií. Okrem toho sa dá ovládať aj bez smartfónu: Univerzálny spínač Flex umožňuje spustiť štyri rôzne činnosti.

Homematic IP

Homematic IP je riešenie inteligentnej domácnosti od spoločnosti eQ-3. Produkty sú relatívne jednoduché, ale presvedčia dobrou technológiou, ako aj pohodlnou aplikáciou. Sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých používateľov: Najmä pre začiatočníkov existuje množstvo štartovacích súprav, ktoré pokrývajú úlohy, ako je regulácia kúrenia a osvetlenia, ako aj ochrana proti vlámaniu. Odhliadnuc od jednotlivých, dodatočne vybaviteľných komponentov nájdete v portfóliu Homematic IP aj riešenia skryté pod omietkou, aby ste mohli novo naplánovaný rodinný dom od základu realizovať ako inteligentnú domácnosť.

Oblasti Homematic IP:

 • bezpečnosť,

 • kúrenie/klimatizácia miestnosti,

 • ovládanie svetla,

 • domáce spotrebiče,

 • tienenie.

Kompatibilné ovládanie:

 • Philips Hue,

 • Alexa,

 • Google Assistant,

 • HomeKit,

 • Siri.

Zvláštnosti: Homematic IP je jedným z cenovo dostupnejších systémov inteligentnej domácnosti a ponúka množstvo rozšírení, ktoré pokrývajú mnohé úlohy. Systémový svet je však uzavretý, a preto nie je kompatibilný so zariadeniami iných výrobcov.

Magenta SmartHome

Sortiment produktov Magenta SmartHome zahŕňa rôzne súpravy pre začiatočníkov, ktoré sa dajú ovládať prostredníctvom Qivicon Homebase. Systémový svet je pritom čiastočne otvorený, takže okrem vlastných produktov Magenta je možné sčasti zabudovať aj produkty so štandardmi Homematic IP, ZigBee a DECT ULE.

Oblasti Magenta SmartHome:

 • bezpečnosť,

 • kúrenie/klimatizácia miestnosti,

 • ovládanie osvetlenia (vrátane Philips Hue).

Zvláštnosti: Hoci Magenta podporuje aj riešenia inteligentnej domácnosti od iných výrobcov, tie sa dajú používať len v prípade spolupráce medzi oboma spoločnosťami. Samotné použitie kompatibilného spôsobu prenosu nestačí. Okrem toho sa za používanie aplikácie platí mesačný poplatok.

Netatmo

Francúzsky systém inteligentnej domácnosti Netatmo sa presadil predovšetkým v oblasti monitorovania klímy: Ponúka rôzne funkcie na monitorovanie a ovládanie teploty, vlhkosti, kvality vzduchu a obsahu CO2 vo vzduchu. Medzitým je však úspešne zastúpený aj v iných oblastiach.

Oblasti Netatmo:

 • bezpečnosť,

 • kúrenie/klimatizácia miestnosti,

 • ovládanie svetla,

 • tienenie.

Kompatibilné ovládanie:

 • Alexa,

 • Google Assistant,

 • HomeKit.

Zvláštnosti: Zariadenia zo systémového sveta Netatmo je možné ovládať priamo prostredníctvom siete WLAN, takže nie je potrebné kupovať základňu, čo je veľká výhoda oproti iným poskytovateľom. Toto pohodlie však trochu chýba pri ovládaní prostredníctvom aplikácie: Netatmo nepoužíva všeobecnú aplikáciu, pomocou ktorej by ste mohli ovládať všetky kompatibilné zariadenia, ale ponúka samostatnú aplikáciu pre každú oblasť (HomeCoach, Security, Energy, Weather).

Philips Hue

Philips Hue je pravdepodobne najznámejším a najpoužívanejším produktovým radom v oblasti inteligentnej domácnosti. Sortiment zahŕňa rôzne svetelné osvetľovacie prostriedky (žiarovky, LED pásy atď.) a svetlá (kompletné systémy lámp). Tieto sa vyznačujú tým, že v závislosti od modelu svietia rôznymi odtieňmi bielej a farebnými odtieňmi a ich jas sa dá regulovať.

Vďaka tomu si môžete v každej miestnosti vytvoriť jedinečnú atmosféru a vždy ju prispôsobiť svojej nálade. Okrem toho si môžete s Philips Hue dovybaviť aj takzvaný Ambilight, ktorý prispôsobuje farbu svetla aktuálnemu obrazu televízora.

Okrem toho sa môžu lampy od Hue postarať aj o bezpečnosť: Pomocou nich sa dá jednoducho simulovať prítomnosť, keď nie ste doma. To môže odradiť zlodejov.

V našom poradenstve sme pre vás zhrnuli všetky podrobnosti o zariadení Philips Hue.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Čo všetko patrí do inteligentnej domácnosti?

Inteligentná domácnosť zahŕňa rôzne skupiny zariadení, ktoré zvyšujú pohodlie, bezpečnosť a efektívnosť vášho domova. Okrem centrálneho ovládania, ktoré je základnou požiadavkou väčšiny systémov, sú predovšetkým tieto produkty dostupné typicky ako vyhotovenia pre inteligentnú domácnosť:

 • rádiové zásuvky,

 • termostaty,

 • reproduktory,

 • lampy,

 • žalúzie,

 • zavlažovacie zariadenia,

 • monitorovacie kamery,

 • robotické vysávače,

 • detektory dymu.

Čo je systém inteligentnej domácnosti?

Pod systémom inteligentnej domácnosti (nazývaným aj systémový svet) sa rozumejú rôzne komponenty inteligentnej domácnosti jedného výrobcu. Zvyčajne k ním patrí centrála a jednotlivé snímače alebo ovládacie prvky. K najznámejším systémom pritom patria:

 • Homematic IP,

 • Netatmo,

 • Magenta SmartHome,

 • Bosch Smart Home.

V rámci týchto systémov máte k dispozícii rôzne zariadenia, ktorými môžete ovládať napríklad kúrenie, svetlo alebo iné prvky.

Koľko stojí inteligentná domácnosť?

To závisí od toho, koľko a aké zariadenia chcete ovládať pomocou inteligentnej domácnosti: Jednotlivé malé prvky, ako sú lampy alebo inteligentné zásuvky, sú už k dispozícii od približne 10 eur. Základná stanica stojí v závislosti od výrobcu od 50 do 150 eur. Štartovacie súpravy, ktoré väčšinou pozostávajú z centrály a jedného až niekoľkých ovládacích zariadení, sú ponúkané v cenovom rozpätí približne 200 až 300 eur.