Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Nájdite vhodné klimatizačné zariadenie pre svoju domácnosť

Hľadáte klimatizačné zariadenie pre svoju domácnosť, aby ste odolali každoročným vlnám horúčav? Predstavíme vám rôzne druhy prístrojov a vysvetlíme vám, ktoré klimatizačné zariadenie sa pre vás hodí najlepšie.

1. Ktoré klimatizačné zariadenie sa hodí pre môj byt?

Klimatizačné zariadenia
Existujú tri rôzne typy klimatizačných zariadení do bytu: Monoblok, splitové (delené) zariadenie, chladič vzduchu

Najviac tepla vzniká v byte pôsobením priameho slnečného žiarenia a dovnútra prúdiacim teplým vzduchom pri otvorených oknách. Preto by ste mali vetrať hlavne v noci alebo skoro ráno a veľké okná zatemniť žalúziami alebo závesmi. Čo ale robiť, ak tieto opatrenia nestačia na zachovanie príjemnej teploty vo vašom byte aj v strede leta? Potom potrebujete klimatizačné zariadenie a my vám pomôžeme pri jeho výbere!

V zásade sa ponúkajú tri rôzne typy klimatizačných zariadení

  • Splitové (delené) klimatizačné zariadenie

  • Monoblokové klimatizačné zariadenie

  • Chladič vzduchu

Popis fungovania klimatizácie v apartmáne
Takto fungujú klimatizačné zariadenia do bytu

Splitové (delené) klimatizačné zariadenia a monoblokové klimatizačné zariadenia sú výmenníkmi tepla: nasávajú teplý izbový vzduch, ochladzujú ho vo vnútri zariadenia chladiacimi rebrami a chladiacou kvapalinou pomocou kompresora a potom ho vyfukujú späť do obytného priestoru. Odpadové teplo kompresora sa však musí odvádzať smerom von: splitové (delené) klimatizačné zariadenie ho vedie do špeciálneho prístroja na odvádzanie odpadového vzduchu, ktorý sa nachádza na vonkajšej stene domu. Monoblokové klimatizačné zariadenie odvádza odpadový vzduch cez ohybné ventilačné potrubie, ktoré musíte pripevniť do medzery v okne.

Aj keď oba typy majú porovnateľne vysoký chladiaci výkon a pracujú efektívne, nie je v bytoch väčšinou možné vykonávať stavebné úpravy (splitové klimatizačné zariadenie) a odvádzanie odpadového vzduchu cez okno sa často vníma ako komplikované (monoblokové klimatizačné zariadenie).

Rýchlym a jednoduchým riešením je chladič vzduchu, ktorý nepotrebuje žiadne stavebné zmeny alebo komplikovanú montáž, pretože neprodukuje žiadny odpadový vzduch a môže sa tak spontánne použiť v každej izbe.

2. Chladič vzduchu ako klimatizačné zariadenie pre nájomný byt

Chladiče vzduchu
Chladiče vzduchu ochladzujú vzduch pomocou vody alebo ľadu.

Bez stavebnej zmeny a bez hadice odpadového vzduchu sa môže chladič vzduchu okamžite inštalovať vo vašom byte. Zásadne sa odlišuje od iných variantov svojím spôsobom funkcie – nechladí teplý vzduch pomocou chladiacej kvapaliny, ale pracuje na princípe odparovania.

Informácia: Aby sa vytvoril chlad odparovaním, je chladič vzduchu vybavený nádržkou na vodu, ktorú musíte pravidelne plniť vodou alebo ľadom. Táto voda sa čerpá do vláknitého vankúša, zatiaľ čo ventilátor tlačí cez vankúš vzduch. Tým sa voda odparí a ochladzuje von prúdiaci vzduch, ktorý sa vyfukuje do obytného priestoru.

Tým je chladič vzduchu schopný ochladiť obytnú miestnosť o cca šesť až desať stupňov Celzia. Súčasne sa zvlhčuje vzduch v miestnosti, takže musíte dbať na dostatočné vetranie, aby zvýšenou vlhkosťou vzduchu nevznikalo dusno a prípadné škody na majetku.

Výhody chladičov vzduchu:

Nevýhody chladičov vzduchu:

Jednoduchá inštalácia

Pomerne nízky chladiaci výkon

Kompaktný a ľahký

Teplotu v miestnosti nie je možné nastaviť

Mobilný

Zvlhčuje okolitý vzduch

Nákladovo priaznivý pri obstarávaní aj prevádzke

 

Nízka spotreba elektrického prúdu

 

Tichá prevádzka

 

Bez toxického chladiaceho prostriedku

 

3. Monoblokové klimatizačné zariadenie bez stavebných úprav

Monobloková klimatizácia
V prípade monoblokového zariadenia sa musí hadica odpadového vzduchu viesť do okna.

Monoblokové klimatizačné zariadenie funguje ako kompaktný prístroj z chladiacich rebier a kompresora a je možné ho jednoducho pripojiť do elektrickej zásuvky. Pri inštalovaní musíte len pripevniť hadicu odpadového vzduchu do pootvoreného okna, inak nie sú nutné žiadne ďalšie opatrenia.

Informácia: V tele monoblokového klimatizačného zariadenia sa nachádza kompresor a chladiace rebrá. Chladiacou kvapalinou vo vnútri rebier sa nasávaný vzduch ochladí a potom sa vyfukuje znova späť do obytnej miestnosti. Zohriaty odpadový vzduch sa vedie cez hadicu odpadového vzduchu smerom von.


Pretože sa nasáva teplý okolitý vzduch, musí byť miestnosť, ktorá sa má chladiť, takmer vzduchotesne uzavretá. Musíte mať teda dvere zatvorené a hadicu odpadového vzduchu musíte inštalovať do pootvoreného okna (tzv. ventilačka) tak, aby klimatizačné zariadenie nenasávalo teplý vonkajší vzduch z medzery v okne, ale len z vašej izby. Na to sú k dispozícii rôzne fólie, lepiace pásky a podobné pomôcky.

Náklady a stupeň účinnosti monoblokového klimatizačného zariadenia sa pohybujú medzi nákladmi a účinnosťou chladiča vzduchu a väčších splitových (delených) prístrojov.

Výhody monoblokových klimatizačných zariadení:

Nevýhody monoblokových klimatizačných zariadení:

Pri montáži nie je nutný žiadny odborník

Okno musí byť kvôli hadici odpadového vzduchu vždy otvorené na „ventilačku“

Mobilné, dá sa premiestniť

Hlasitosť kompresora

4. Splitové (delené) zariadenie so stavebnými úpravami

Rozdelené zariadenia
Pri splitovom (delenom) zariadení sa musia spravidla vykonať stavebné úpravy.

Splitové (delené) zariadenia sú v porovnaní s chladičmi vzduchu a monoblokovými klimatizačnými zariadeniami podstatne efektívnejšie a môžu vnútorné priestory rýchlejšie a silnejšie ochladzovať –sú však drahšie pri kúpe a údržbe. Okrem toho sú nutné stavebné úpravy vo vašom byte, aby ste ich mohli uviesť do prevádzky.


Informácia: Splitové (delené) zariadenia sú rozdelené na dve samostatné jednotky. Zatiaľ čo sa chladiaca časť prístroja s chladiacimi rebrami inštaluje vo vašom byte, kompresor spolu s odvodom teplého odpadového vzduchu sa umiestňuje na vonkajšiu stenu domu.

Vo svojom byte môžete zabudovať viaceré jednotky s chladiacimi rebrami, ktoré sa prepoja s centrálnym kompresorom. Priestorové oddelenie má niekoľko výhod, pretože nielen teplý odpadový vzduch, ale aj hluk kompresora, sa odvádzajú priamo von. Avšak na inštaláciu je potrebné prevŕtanie steny. Na to si musíte obstarať najskôr povolenie svojho prenajímateľa (alebo spoločenstva vlastníkov bytových jednotiek), okrem toho si musíte najať odborníkov, ktorí klimatizačné zariadenie namontujú. Stupeň účinnosti prístroja stúpa s jeho veľkosťou: aby ste ušetrili elektrický prúd, mali by ste kúpiť čo najväčší prístroj, ale prevádzkovať ho na nízkom stupni výkonu.

Výhody splitových (delených) zariadení:  

Nevýhody splitových (delených) zariadení:

Výkonné

Sú nutné stavebné úpravy

Tichá prevádzka

Je potrebná montáž odborníkom

Vysoký stupeň účinnosti

Cenovo nákladné

5. Údržba klimatizačných zariadení

Pri všetkých prístrojoch treba dbať na to, aby sa pravidelne a dôkladne čistili. Lebo len čo sa vo vnútri usídlia plesne alebo baktérie, budú sa roznášať spolu s chladným vzduchom po vašom obytnom priestore.

Údržba chladiča vzduchu

Pri údržbe chladiča vzduchu musíte len pravidelne čistiť a dezinfikovať nádrž na vodu a spojovacie prvky. V nádrži nenechávajte vodu, ak prístroj nebudete dlhšie používať.

Údržba monoblokového klimatizačného zariadenia a splitového (deleného) zariadenia

Aj modely s chladiacimi rebrami/s kompresorom sa musia pravidelne kontrolovať na výskyt plesní, okrem toho sú tu zabudované vzduchové filtre, ktoré sa musia čistiť od prachu a peľu.

Pozor: Chladiaca kvapalina v chladiacich rebrách je silno toxická a zdraviu škodlivá. Preto by ste mali údržbu alebo opravy chladiacich rebier a vedení prenechať odborníkom a chladiaca kvapalina sa nikdy nesmie vylievať do domáceho odpadu.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Aké mobilné klimatizačné zariadenie sa hodí do môjho bytu?

V ponuke sú dva druhy mobilných klimatizačných zariadení: chladič vzduchu chladí byt pomocou vodnej pary a môže sa inštalovať a uviesť do prevádzky bez montáže. Monoblokové klimatizačné zariadenie je väčšie a výkonnejšie, vyžaduje si však, aby rúra viedla odpadové teplo oknom von.

Ktorý klimatizačný prístroj sa môže použiť bez stavebných úprav?

Len splitové (delené) klimatizačné zariadenie potrebuje na inštaláciu otvor v stene. Chladič vzduchu a monoblokové klimatizačné zariadenie je možné jednoducho inštalovať, pripojiť do elektrickej zásuvky a uviesť do prevádzky so zachovaním mobility.

Ktoré klimatizačné zariadenie najlepšie ochladí môj byt?

Najvýkonnejší je splitový (delený) prístroj, používa najviac chladiacej kvapaliny a má najsilnejší kompresor. Je to však finančne nákladné a montáž musí vykonať odborník. Chladič vzduchu nedokáže váš byt až tak ochladiť, je ale podstatne cenovo priaznivejší a jednoduchšie sa ním manipuluje