Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Dozadu orientované športové kočíky: pre toto sú lepšie

Vo väčšine športových kočíkov sedia deti smerom dopredu v smere vozenia. Na základe najnovších výsledkov výskumu vám vysvetlíme, prečo sú dozadu nasmerované športové kočíky lepšie pre vývoj vášho dieťaťa, a predstavíme vám vhodné modely.

1. Prečo by mali deti v športovom kočíku sedieť smerom dozadu?

 

Športový kočík otočený dozadu
© Zdroj: iStock.com/MilosStankovic Vďaka sedadlu v športovom kočíku nasmerovanému dozadu sa zlepšuje komunikácia medzi rodičmi a dieťaťom.

V bežných športových kočíkoch sedí vaše dieťa v smere vozenia, pozerá sa teda dopredu. Vžite sa do situácie svojho dieťaťa: jeho zmyslové orgány sa nachádzajú vo výške približne 70 centimetrov – okoloidúce autá, štekajúci psy a hektický ruch sa nachádzajú priamo v jeho poli vnímania. Malé deti často ešte nevedia rozpoznať, čo presne sa okolo nich deje: čo je neškodné? Z čoho hrozí nebezpečenstvo? Vy ako rodičia ste potrební na to, aby ste svoje dieťa očným kontaktom a verbálnou komunikáciou uistili, že je v bezpečí. Ak to nie je možné, môže záplava vzruchov vyústiť do strachu. Jedna britská štúdia univerzity Dundee došla v roku 2008 k záveru, že sedenie v športovom kočíku proti smeru vozenia podporuje zdravý vývoj dieťaťa.

Výhody sedenia v športovom kočíku smerom dozadu sú:

 • Lepšia komunikácia medzi rodičom a dieťaťom

 • Spomalený tep a nízka úroveň stresu

 • Rýchle zaspávanie

V nasledujúcom prehľade môžete vyhľadať, podľa čoho rozpoznáte, či je vaše dieťa na základe záplavy vzruchov preťažené:

 • Náhly nepokoj alebo stuhnutie

 • Nadmerné kričanie po vození v kočíku alebo pred spaním

 • Dieťa sa v športovom kočíku krúti a chce sa otočiť k vám

 • Dieťa odmieta sedieť v športovom kočíku

Upozornenie: od veku dvoch rokov je poloha sedenia v smere vozenia primeraná. Až potom je dieťa v stave správne zatriediť a spracúvať podnety okolia bez priameho spätného uistenia rodičmi.

2. Varianty modelov

To, že je sedenie v športovom kočíku smerom dozadu lepšie pre vývin malých detí, je relatívne nový poznatok vo výskume. Preto sa ešte stále predávajú hlavne varianty, pri ktorých sedenie proti smeru vozenia nie je možné. Okrem toho existujú viaceré druhy modelov, ktoré túto funkciu ponúkajú:

2.1 Športové kočíky s otočnou sedačkou

Športové kočíky s otočnou sedačkou sú špeciálnym poddruhom športových kočíkov. Pri týchto modeloch zostávajú jednotka sedačky, dolný rám a kolesá pevne spojené, avšak posúvač sa môže v závislosti od smeru posúvania zasunúť inak.

 • Jednotka sedačky zostáva bezo zmeny

 • Posúvač sa cez športový kočík sklopí alebo zasunie do opačného smeru

 • Preto tu nie je prítomné typické rozdelenie na predné a zadné kolesá

2.2 Kombinovaný detský kočík

Kombinované detské kočíky zlučujú klasický detský kočík, v ktorom batoľatá môžu ležať, so športovým kočíkom, v ktorom dieťa sedí. Preto súprava detského kočíka obsahuje dve rôzne nadstavby: hlboký kočík pre bábätká a športovú sedačku. Vnútri hlbokého kočíka môže ležať už novorodenec, výmena nadstavby urobí z klasického detského kočíka športový kočík na sedenie. Tým sa môže kombinovaný detský kočík používať od narodenia, kým nebude mať dieťa približne štyri roky.

 • Jednotka sedačky sa môže prestaviť tak, aby sa prešlo z klasického detského kočíka na športový kočík

 • Posúvač a kolesá zostanú nezmenené, zatiaľ čo jednotka sedačky sa odoberie a nasunie inak

 • Rozdelenie na predné a zadné kolesá typické pre športové kočíky pritom zostane zachované

2.3 Športový kočík pre dvojičky

Aj pre dvojičky (alebo dve deti v podobnom veku) sa ponúkajú športové kočíky, v ktorých môžu deti sedieť proti smeru vozenia. Výhodou týchto modelov je, že môžete flexibilne rozhodnúť, či deti počas vozenia budú pozerať dopredu, vzájomne pozerať na seba alebo sa budú obe pozerať na vás nasmerované dozadu.

 • Sedačky sa môžu upevniť nezávisle od seba

 • Rozdelenie na predné a zadné kolesá typické pre športové kočíky pritom zostane zachované

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Má sedenie proti smeru vozenia vplyv na držanie tela pri sedení?

Nie. Chrbtové opierky sedačiek všetkých modelov športových kočíkov je možné nastaviť stupňovito: Aby mohlo dieťa sedieť vzpriamene, nastaví sa opierka približne zvislo. Ak chce dieťa ležať alebo spať, môže sa jednotka sedačky uviesť do vodorovnej polohy. Rôzne modely ponúkajú rôzne odstupňovania. 

Je športový kočík nasmerovaný dozadu lepší ako bežný model?

Áno. Podľa najnovšieho výskumu je pre vývin bábätiek a malých detí lepšie, ak sa vozia proti smeru jazdy. Podnety z okolia (napríklad autá) pôsobia potom na dieťa menej intenzívne a dieťa má predovšetkým možnosť neustále komunikovať so svojimi rodičmi očným alebo rečovým kontaktom a spätne sa uisťovať, že je všetko v poriadku. Tým je uvoľnenejšie a aj väzba medzi rodičmi a dieťaťom sa tým posilňuje.

Od akého veku dieťa profituje z toho, že sa vezie smerom dopredu?

Aby dieťa profitovalo zo zaujímavých podnetov z okolia počas detského vývinu, musí byť v stave ich správne zatriediť. Najskôr na to potrebuje vašu pomoc; hľadá očný kontakt alebo sa pýta, či je niečo nebezpečné. V tomto období by sa malo dieťa voziť v športovom kočíku smerom dozadu, aby vás po celý čas videlo. Len čo bude vo veku približne dvoch rokov samostatnejšie a bude aj samé preskúmavať svet, bude pripravené voziť sa smerom dopredu.