Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Vlhkosť vzduchu v miestnostiach: takto vytvoríte ideálne podmienky!

Pýtate sa, čo presne treba chápať pod pojmom vlhkosť vzduchu a aké problémy môže spôsobiť príliš suchý alebo príliš vlhký vzduch? Objasníme a ukážeme vám veľa možností regulácie vlhkosti vzduchu na zabezpečenie príjemnej klímy.

1. Absolútna, relatívna a optimálna vlhkosť vzduchu: aký je medzi nimi rozdiel?

Pod vlhkosťou vzduchu sa rozumie podiel vodnej pary vo vzduchu.

Tu je možné rozlišovať medzi nasledujúcimi údajmi:

 • Absolútna vlhkosť vzduchu: údaj o množstve vody v gramoch na kubický meter vzduchu

 • Maximálna vlhkosť vzduchu: údaj o maximálnej možnej absorpcii vody v gramoch na kubický meter vzduchu pri zohľadnení teploty

 • Relatívna vlhkosť vzduchu: pomer nasýtenia vzduchu vodnou parou v percentách pri zohľadnení teploty

Relatívna vlhkosť vzduchu predstavuje pri tom tú hodnotu, ktorá vyplynie z pomeru absolútnej a maximálnej vlhkosti vzduchu:

Výpočet: relatívna vlhkosť vzduchu = absolútna vlhkosť vzduchu / maximálna vlhkosť vzduchu * 100

Pod pojmom „optimálna vlhkosť vzduchu“ sa naproti tomu rozumie rozpätie hodnôt v percentách, ktoré je primerané tak pre vaše zdravie, ako aj stavebný fond.

Informácia: ideálna priemerná hodnota optimálnej vlhkosti vzduchu je 50 percent. Ak by sa hodnoty vo vašom byte, respektíve vašom dome, od tejto veľmi líšili, je nutné konať. Predovšetkým ak vlhkosť vzduchu klesne pod 30 percent alebo sa zvýši nad 65 percent, sú potrebné cielené opatrenia. Ako presne pri tom musíte postupovať, sa dozviete v kapitole 3.

2. Aká vlhkosť vzduchu je ideálna v jednotlivých obytných miestnostiach?

Optimálna vlhkosť v miestnosti
Optimálna vlhkosť vzduchu sa líši miestnosť od miestnosti.

V podstate sa najskôr kladie otázka, aké podmienky sú v jednotlivých miestnostiach ideálne: predovšetkým kuchyňa a kúpeľňa sa tak odlišujú ohľadne odporúčanej vlhkosti vzduchu v percentách od zvyšku izieb.

Vypracovali sme prehľad, ktorý vám poskytne presné informácie o odporúčanej vlhkosti vzduchu v jednotlivých miestnostiach:

Miestnosť

Približná odporúčaná vlhkosť vzduchu

Približná odporúčaná teplota

Kuchyňa

55 %

19 °C

Obývačka

50 %

22°C

Pracovňa

50 %

22°C

Kúpeľňa

60 %

22°C

Spálňa

50 %

18°C

Predsieň

50 %

16°C

Detská izba  

50 %

22°C

Pivnica

60 %

13°C

Informácia: v kuchyni a v kúpeľni stúpa vlhkosť vzduchu v rôznych časoch počas dňa: Spôsobujú to na jednej strane výpary vznikajúce pri varení, ako aj na druhej strane tvorba pary počas sprchovania alebo kúpania. Pretože pri tom nejde o trvalý stav, nemusíte si robiť starosti ohľadne tvorby plesní. Dôležité je len to, aby ste po varení a sprchovaní, respektíve kúpaní výdatne vyvetrali.

Meranie vlhkosti vzduchu

Neviete, aká vysoká je vlhkosť vzduchu vo vašich miestnostiach? Potom vám odporúčame vlhkomer. Ten presne udá hodnotu vlhkosti. Mnohé modely okrem toho vykazujú údaje o aktuálnej teplote a dennom čase.

3. Čo je potrebné na zníženie a zvýšenie vlhkosti vzduchu v miestnostiach?

Tvorba vlhkosti v domácnosti
Tieto činnosti v domácnosti vedú k najvyššiemu vzniku vlhkosti.

Pretože je príliš nízka, ale aj príliš vysoká vlhkosť vzduchu spojená s problémami, je dôležité ju v prípade potreby regulovať. Vlhkosť vzduchu menej ako 30 percent vedie trvalo k suchej pokožke a k suchým slizniciam. To sa nezriedka prejaví vo forme kašľa, zápalu spojiviek a prejavov na pokožke. Ak vlhkosť vzduchu stúpne nad 70 percent a zostane trvalo na tejto vysokej hodnote, zvýši sa riziko tvorby plesní. Aby ste tomu zabránili, ukážeme vám, ako môžete zvýšiť respektíve znížiť vlhkosť vzduchu a aké pomôcky sú na to nevyhnutné.

Nasledujúci obrázok ukazuje, pri ktorých činnostiach vzniká v domácnosti vlhkosť. Ak vodná para, respektíve výpary, nemôžu správne unikať, vedie to ku konštantne vysokej hodnote vlhkosti a k zvýšenému nebezpečenstvu tvorby plesní:

 

Regulácia vlhkosti
S týmito tipmi sa môžete rýchlo a jednoducho postarať o zvýšenie, respektíve zníženie vlhkosti vzduchu.

Na regulovanie vlhkosti vzduchu už môžete použiť nasledujúce jednoduché tipy:

3.1 Postup pro snížení vlhkosti vzduchu

Odvlhčovač vzduchu v miestnosti
Ak pravidelné vetranie pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu neposkytne nápravu, môžete použiť odvlhčovač vzduchu.

Práve v kúpeľni a v kuchyni je nezriedka prítomná príliš vysoká vlhkosť vzduchu: dôležité je, aby ste ju v rôznych miestnostiach príležitostne skontrolovali vlhkomerom. Pravidelným vetraním sa môže obvykle dosiahnuť odporúčaná vlhkosť vzduchu približne 50 percent.

Správne vetranie

Aby ste predišli plesniam, dbajte na naše nasledujúce tipy pre správne vetranie:

 • Vetrajte približne tri- až päťkrát za deň (čím viac osôb sa v domácnosti nachádza, o to častejšie by ste to mali robiť).

 • Okná pri vetraní úplne otvorte, namiesto toho, aby ste ich otvorili len do polohy ventilácie (štrbinové vetranie). Tým sa zabezpečí ideálna výmena vzduchu.

 • V miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu (väčšinou kuchyňa a kúpeľňa) je nevyhnutné časté vetranie – najmä po vzniku pary, respektíve výparov.

 • Neotvárajte okná počas dažďa. Z dôvodu vlhkého vonkajšieho vzduchu sa zvýši aj vlhkosť vzduchu vo vašich miestnostiach.

 • Počas letných mesiacov je rozumné vetrať len ráno a večer. V týchto denných časoch je vlhkosť vzduchu vonku nižšia, ako vo vašom byte, respektíve vašom dome.

Tip: Ak chcete vystihnúť ideálny čas na vetranie, oplatí sa umiestniť vo vnútornej a vonkajšej oblasti vlhkomer. Môžete tak kedykoľvek porovnať obe namerané hodnoty a zistiť, kedy je rozumné otvoriť okná.

 • Pokiaľ je to možné, otvárajte vždy dve protiľahlé okná. Týmto vznikne ideálna výmena vzduchu.

Použitie odvlhčovačov vzduchu

Ak by tipy na správne vetranie neposkytli nápravu, môžete si pomôcť odvlhčovačom vzduchu, ktorý zo vzduchu v miestnosti odoberá vlhkosť.

Pri rozhodovaní sa pre vhodný prístroj by ste mali dbať na nasledujúce aspekty:

 • Veľkosť odvlhčovača vzduchu: nezabudnite, že predovšetkým výkonné sušičky vzduchu sú väčšinou veľmi veľké. Preto vopred zabezpečte, aby ste mali k dispozícii dostatok miesta a aby ste prístroj nepociťovali ako rušivý.

 • Hlučnosť počas prevádzky: niektoré odvlhčovače vzduchu sú počas prevádzky pomerne hlučné. Spravidla nájdete v opise produktu údaje o hlučnosti v decibeloch. Táto hodnota má význam predovšetkým vtedy, ak chcete sušičku vzduchu inštalovať v spálni alebo iných miestnostiach, v ktorých uprednostňujete pokojné prostredie.

 • Potrebný odvlhčovací výkon prístroja: tento bod je veľmi závislý od existujúcej vlhkosti vzduchu, ako aj od veľkosti vašich priestorov. Pri veľkých izbách a veľmi vysokej vlhkosti vzduchu sa odporúča výkonný prístroj, ktorý na zníženie hodnoty, v porovnaní s inými modelmi, musí byť v prevádzke oveľa zriedkavejšie pre dosiahnutie želaného výsledku.

 • Následné náklady: pri ponúkaných prístrojoch sa musia vždy uvádzať upozornenia o spotrebe energie. Predošlý výpočet približných nákladov na chod zariadenia je veľmi rozumný.

 • Spôsob funkcie odvlhčovača vzduchu: zásadne máte na výber medzi adsorpčnými alebo kondenzačnými sušičkami. Kondenzačné sušičky disponujú nádržou, v ktorej sa zhromažďuje voda. Adsorpčné sušičky majú sušiaci prostriedok, ktorý zo vzduchu odoberá vlhkosť. Tento sušiaci prostriedok sa musí pravidelne vymieňať a predstavuje tým ďalší nákladový faktor.

3.2 Postup na zvýšenie vlhkosti vzduchu

Zvlhčovač vzduchu na stole
© Zdroj: iStock.com/pushimec Zvlhčovače vzduchu pomôžu zvýšiť vlhkosť vzduchu.

Aj keď je vlhkosť vzduchu pod 40 alebo dokonca 30 percentami, mali by ste konať a postarať sa o príjemnú hodnotu vlhkosti. Najskôr môžete rovnako s jednoduchými tipmi skúsiť zvýšiť vlhkosť vzduchu.

Jednoduché tipy na zvýšenie vlhkosti vzduchu

 • Najjednoduchšou metódou na dosiahnutie vyššej vlhkosti vzduchu je použitie vody. Postavte hrniec naplnený vodou na sporák a nechajte ju povariť. Hneď potom postavte nádobu do miestnosti, ktorá vykazuje nízku vlhkosť vzduchu. Jediný problém pri tom je: k zlepšeniu dôjde len lokálne.

 • Okrem toho môžete vašu čerstvo vypratú bielizeň vyvesiť na vysušenie do príslušnej izby. Odovzdávaná vlhkosť zvýši príslušnú hodnotu, aj keď len na obmedzenú dobu.

 • Dlhodobo môže zabezpečiť nápravu, keď v chladnejšom ročnom období znížite výkon vykurovania. Uvedením do prevádzky sa z miestnosti odoberie vlhkosť vzduchu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na vaše sliznice. Pri tom samozrejme platí, udržiavať podľa možnosti takú teplotu prostredia, ktorá je pre vás príjemná.

Tip: Ak nechcete znížiť výkon vykurovania, môžete tiež umiestniť na vykurovanie malé, vodou naplnené nádoby. Odovzdávané teplo sa postará o to, aby sa voda vyparila a v dôsledku toho stúpne hodnota vlhkosti.

Použitie zvlhčovačov vzduchu

Zvlhčovače vzduchu predstavujú rozumnú investíciu predovšetkým vtedy, keď chcete zvýšiť vlhkosť vzduchu počas dlhého obdobia. Aj tu by ste mali dbať na niekoľko bodov:

 • Hlučnosť: aj pri zvlhčovačoch vzduchu platí, že treba prihliadať na údaj o hluku v decibeloch uvedený v opise produktu. Najmä pri použití v spálni by ste mali siahnuť po variantoch, ktoré vás nebudú rušiť.

 • Objem nádrže na vodu: ak chcete hodnotu vlhkosti zvýšiť len veľmi lokálne, postačia už modely s malým objemom napríklad 0,5 litra. Pre veľké miestnosti sa odporúčajú vyhotovenia s minimálne 6 litrovou nádržou.

 • Jednoduché odobratie nádrže na vodu: pretože sa nádrž na vodu musí pravidelne napĺňať, mali by ste uprednostniť prístroje, pri ktorých je možné jednoduché odobratie nádrže. Toto je rozumné aj vzhľadom k potrebnému čisteniu.

 • Batéria alebo elektrický prúd: zvlhčovače vzduchu existujú nielen vo forme s akumulátorovou batériou, ale aj na elektrický prúd. Zatiaľ čo sú varianty na elektrický prúd spravidla výkonnejšie a majú väčší objem, účinkujú modely na akumulátorovú batériu lokálne veľmi dobre a predstavujú ideálnu možnosť, ak nemáte prístup k elektrickej zásuvke.

 • Spôsob funkcie zvlhčovača vzduchu: Máte na výber medzi odparovačmi (studené odparovanie), výparníkmi (zvýšenie vlhkosti vzduchu zohriatím vody) a zahmľovačmi, ktoré tvoria hmlu buď pomocou ultrazvuku alebo tlakových trysiek a odovzdávajú ju do okolia. Rozdiely sú v neposlednom rade v hlučnosti, rýchlosti zvlhčenia vzduchu, ako aj v spotrebe energie.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Kedy je vlhkosť vzduchu privysoká?

Ak je vlhkosť vzduchu v miestnostiach trvalo na 70 percentách alebo vyššie, mali by ste konať. Už od hodnoty 60 percent sa zvyšuje riziko tvorby plesní. T

Aké dôsledky má príliš nízka vlhkosť vzduchu?

Ak je vlhkosť vzduchu príliš nízka (je tomu tak predovšetkým pri hodnotách pod 30 percent) sú dráždené sliznice, čím sa podporuje prechladnutie a ochorenia dýchacích ciest.

Ako zmeriam vlhkosť vzduchu v miestnostiach?

Najlepšie a najjednoduchšie sa to podarí s vlhkomerom. Tieto prístroje nie sú drahé, sú spoľahlivé a poskytnú okrem čistého zobrazenia vlhkosti vzduchu väčšinou ešte ďalšie údaje, ako je denný čas a teplota.

Ako zvýšim vlhkosť vzduchu v miestnostiach?

Najjednoduchšou a nákladovo najpriaznivejšou metódou je postavenie vodou naplnených šálok na kúrenie. Teplom sa voda odparí, čo má za následok vyššiu vlhkosť vzduchu. Pretože však toto pôsobí len veľmi lokálne a krátko, mali by ste pri trvalo želanom zvýšení vlhkosti vzduchu siahnuť po zvlhčovačoch vzduchu.

Aká je správna vlhkosť vzduchu v miestnostiach pre bábätká?

Ideálna vlhkosť vzduchu pre bábätká je od 50 do 60 percent. Dbajte okrem toho na príjemnú teplotu v miestnosti približne 21 stupňov Celzia a na dobrý prívod kyslíka.

Líši sa ideálna vlhkosť vzduchu v rôznych ročných obdobiach?

Vo všeobecnosti platí: čím nižšie klesne teplota, tým nižšia je ideálna hodnota vlhkosti. V lete by mala byť vlhkosť vzduchu podľa toho trochu vyššia, ako v zime.

Čo môžem robiť proti príliš vysokej vlhkosti vzduchu v spálni?

Pretože sa spálňa počíta k najchladnejším miestnostiam v byte, respektíve dome, treba tu pomerne rýchlo konať: studené vonkajšie steny predstavujú ideálne podmienky pre plesne. Skontrolujte hodnoty vlhkomerom, pravidelne vetrajte a použite odvlhčovač vzduchu, aby ste získali bezpečnú hodnotu vlhkosti.