Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Meranie vlhkosti vzduchu: ako najlepšie postupovať

Ak je vzduch v miestnosti príliš vlhký alebo príliš suchý, môže to spôsobovať problémy: príliš suchý vzduch dráždi sliznice, zatiaľ čo príliš vlhký vzduch podporuje tvorbu plesní. Tu sa dozviete všetko o metódach merania, vlhkomeroch a interpretácii nameraných hodnôt.

1. Jak mohu změřit vlhkost vzduchu v místnosti?

Optimálna vlhkosť v miestnosti
Optimálna vlhkosť vzduchu sa líši miestnosť od miestnosti.

Pri meraní vlhkosti vzduchu v miestnosti sa meria takzvaná relatívna vlhkosť vzduchu v jednotke RH a udáva sa percentuálnou hodnotou.

Aby ste vedeli, o aké hodnoty by ste sa mali snažiť, pokiaľ ide o vlhkosť vzduchu v rôznych miestnostiach, vypracovali sme pre vás prehľad:

Upozornenie: ideálna vlhkosť vzduchu je 50 percent. Od vlhkosti vzduchu 60 percent hrozí nebezpečenstvo tvorby plesní.

V nasledujúcom texte vám ukážeme dve najbežnejšie metódy, ako môžete presne zistiť vlhkosť vzduchu v miestnosti.

Metóda rosného bodu

Pri rosnom bode sa teplota a vlhkosť vzduchu navzájom prejavujú takým spôsobom, že sa vytvára rosa. Pri tejto metóde sa musia rôzne namerané hodnoty postaviť do vzájomného vzťahu a zapísať do krivky nasýtenej pary. Tento postup je veľmi komplikovaný a laici ho dokážu zrealizovať len ťažko.

Vlhkomer

Jednoduché a nekomplikované je meranie vlhkosti vzduchu vlhkomerom. Merací prístroj postavíte a môžete ihneď odčítať vlhkosť vzduchu na stupnici alebo z displeja. Merací prístroj na domáce použitie pokrýva merací rozsah od 0 % (žiadna vlhkosť vzduchu) do približne 90 % (veľmi vysoká vlhkosť vzduchu).

Digitálny vlhkomer
© likuzia Pri umiestnení vlhkomera treba dbať na niekoľko aspektov.

Kde by sa mal vlhkomer umiestniť?

Vlhkomery sa ponúkajú na zavesenie na stenu a na postavenie. Dôležité pri výbere miesta je, aby sa tam vlhkosť vzduchu mohla merať konštantne. Preto treba dbať na toto:

 • Centrálne umiestnenie v miestnosti: prístroj tak zaznamená priemernú vlhkosť vzduchu v celej miestnosti.

 • Nie na kúrení: teplý vzduch vykazuje spravidla inú vlhkosť vzduchu ako studený vzduch.

 • Nie na vonkajšej stene: studený vzduch vykazuje spravidla inú vlhkosť vzduchu ako teplý vzduch.

 • Nie v prievane: pritom nie je možné dosiahnuť kontinuálnu nameranú hodnotu v dôsledku prúdenia vzduchu.

2. Analógové a elektronické vlhkomery

Vlhkomery fungujú rôzne, v závislosti od toho, či sa rozhodnete pre analógový alebo digitálny model. Digitálne varianty merajú presnejšie, sú však aj drahšie. Na domáce použitie väčšinou postačí presnosť merania analógových prístrojov, ktoré sú menej poruchové.

Analógový absorpčný vlhkomer

Pri absorpčných vlhkomeroch prebieha zisťovanie nameranej hodnoty pomocou materiálov priťahujúcich vodu (tzv. hygroskopických materiálov). Tieto špeciálne materiály sa pri absorpcii vlhkosti rozťahujú. Široko rozšíreným variantom je vlasový vlhkomer, v ktorého vnútri sa nachádza zväzok vlasov. Čím je okolitý vzduch vlhkejší, o to viac vody vlasy prijmú – roztiahnu sa a predĺžia. Dĺžkový rozdiel sa prevedie na nameranú hodnotu a zobrazí sa na stupnici vlhkomeru.

Elektronický absorpčný vlhkomer

Do elektronického absorpčného vlhkomeru sú integrované snímače, ktoré sú v závislosti od okolitej vlhkosti vzduchu rôzne vodivé. Existujú dva druhy zabudovaných snímačov: kapacitné snímače a impedančné snímače. V závislosti od modelu sa mení elektrická kapacita (kapacitné snímače) alebo ohmický odpor (impedančné snímače). Rozdiel vo vodivosti sa prevedie na nameranú hodnotu a zobrazí sa na displeji vlhkomera.

3. Modelové varianty a ďalšie doplnky

Do analógových a digitálnych vlhkomerov sú spravidla dodatočne zabudované teplomery, ktoré súčasne zobrazujú teplotu v miestnosti. Digitálne modely okrem toho často disponujú nasledujúcimi doplnkami:

 • Ďalšie vlhkomery, ktoré môžu prenášať namerané hodnoty z rôznych miestností na centrálny displej.

 • Dodatočné vizuálne posúdenie nameraných hodnôt pomocou smajlíkov alebo ukazovateľov úrovne

 • Zobrazenie hodín

 • Integrácia do meteorologickej stanice, ktorá okrem vlhkosti vzduchu a teploty môže zobrazovať a graficky vizualizovať aj predpovede počasia

 • Spojenie so špeciálnou aplikáciou, takže namerané hodnoty môžete kontrolovať aj na cestách pomocou svojho smartfónu

 • Akustické signály pri príliš vysokej alebo príliš nízkej vlhkosti vzduchu
 • Alarm pri nebezpečenstve tvorby plesní

4. Ako mám interpretovať výsledky merania?

Regulácia vlhkosti
Jednoduchými opatreniami sa dá regulovať príliš vysoká aj príliš nízka vlhkosť vzduchu.

Zisťovanie nameraných hodnôt môže byť rozumné v rôznych obytných a pracovných oblastiach a na rôzne účely. Ukážeme vám, čo výsledky znamenajú, aké problémy s tým môžu byť spojené a ako zjednáte nápravu:

Nameraná hodnota menej ako 40 % (príliš suchý vzduch)

Práve v spálni alebo v iných miestnostiach, v ktorých sa zdržiavate dlhý čas, môže suchý vzduch v miestnosti spôsobovať podráždenie slizníc.

Toto pomôže pri príliš suchom vzduchu:

Pri suchom vzduchu počas vykurovania väčšinou stačí položiť misku s vodou alebo mokrý uterák na kúrenie, takže vzduch sa odparením zvlhčí. Aj špeciálne zvlhčovače vzduchu pridajú do vzduchu v miestnosti vlhkosť tým, že automaticky nechajú odpariť vodu.

Nameraná hodnota viac ako 60 % (príliš vlhký vzduch)

Pri príliš vysokej vlhkosti vzduchu sa podporuje tvorba plesní. Okrem toho uskladnené knihy a hudobné nástroje trpia príliš vlhkým vzduchom. V dielni môže príliš vysoká vlhkosť vzduchu viesť k povrchovej korózii.

Toto pomôže pri príliš vlhkom vzduchu:

Často pomôže jednoduché vetranie, pretože vonkajší vzduch je väčšinou chladnejší a suchší a vytláča vlhký vnútorný vzduch. Pri veľmi zvýšenej vlhkosti vzduchu môžete nainštalovať špeciálne odvlhčovače, ktoré viažu vlhkosť vzduchu.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Ktorý vlhkomer sa najlepšie hodí na zabránenie tvorbe plesní?

Ak chcete kontrolovať vlhkosť vzduchu predovšetkým kvôli tomu, aby ste zabránili tvorbe plesní, odporúčajú sa rovnako analógové aj digitálne prístroje. Musíte len kontrolovať, či nameraná hodnota nestúpa nad 60 percent. Ak sa má monitorovať nebezpečenstvo tvorby plesní napríklad v pivničných priestoroch, oplatí sa digitálny model s ďalšími meracími prístrojmi. Tak budete môcť odčítať na centrálnom displeji namerané hodnoty rôznych meracích bodov v dome. Niektoré digitálne modely sú dokonca vybavené akustickými signálmi („alarm pri nebezpečenstve výskytu plesní“). Tieto signály sa spustia, len čo vlhkosť vzduchu dosiahne kritickú oblasť.

 

Ako opätovne nakalibrujem svoj analógový vlhkomer?

Po dlhom používaní sa môžu analógové prístroje stať nepresnými a potrebujú reset – musia sa opätovne nakalibrovať. Na tento účel namočte uterák a zabaľte doň vlhkomer na 30 minút. Vo vnútri v dôsledku toho stúpne vlhkosť vzduchu na minimálne 90 percent. Tým sa vo vnútri ležiaci zväzok vlasov úplne zvlhčí a môže sa následne znovu vysušiť. Vlhkomer bude potom nanovo kalibrovaný.

Ako presne nastavím svoj analógový vlhkomer?

Adjustovanie (teda presné nastavenie) vlhkomera sa môže vykonať len pomocou ďalšieho presne merajúceho referenčného prístroja. Oba prístroje postavte tesne vedľa seba a ponechajú sa na mieste 45 minút. Potom nastavte ukazovatele prístroja, ktorý sa má presne nastaviť, na nameranú hodnotu referenčného prístroja. Na zadnej strane analógových vlhkomerov sa na tento účel nachádza nastavovacia skrutka.