Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Čo je Aquastop a ako ho môžem dodatočne namontovať?

Hadice s funkciou Aquastop sú nevyhnutné pre spotrebiče ako umývačky riadu alebo práčky. Tu sa dozviete, ako funguje Aquastop a ako ho môžete dodatočne namontovať.

1. Ako funguje Aquastop?

Umývačka riadku s Aquastop
© ronstik Pri kúpe umývačky riadu by ste mali dbať na to, aby v nej bol integrovaný systém Aquastop, aby sa zabránilo škodám spôsobeným vodou.

Po dlhom dni v práci prídete domov a s hrôzou zistíte, že práčka zaplavila celý váš byt. Prívodná hadica praskla a spôsobila škodu za niekoľko tisíc eur. Aby ste sa tomuto hororovému scenáru podľa možnosti vyhli, je nevyhnutná hadica na vodu so systémom Aquastop.

Aquastop je bezpečnostný mechanizmus, ktorý zabraňuje závažným poškodeniam vodou. Nazýva sa aj zaistenie pri prasknutí hadice, AquaSecure alebo ochrana proti vode a používa sa predovšetkým pri práčkach a umývačkách riadu.

Aquastop spravidla disponuje uzatváracím ventilom, ktorý funguje spolu s hadicovou alebo potrubnou spojkou. Vo všeobecnosti sa rozlišujú dva systémy Aquastop: jeden je mechanický, ktorý si môžete jednoducho dodatočne namontovať, a druhý elektronický, ktorý je už často integrovaný v spotrebiči.

2. Mechanické systémy Aquastop

Konstrukce mechanického systému Aquastop
Hadice Aquastop umožňuje okamžitě odhalit i ty nejmenší vlasové trhliny.

V nasledujúcom texte vám predstavíme rôzne mechanické systémy Aquastop:

Zaistenia pri prasknutí hadice bez zastavenia vody

 • rozpozná chyby alebo poruchy v dôsledku poklesu tlaku,

 • pri náhlom, prudkom poklese tlaku vody sa ventil zatvorí prostredníctvom pružiny,

 • menšie chyby alebo netesnosti sa nerozpoznajú.

 

Hadica s dvojitým plášťom/hadica Aquastop

 • pozostáva z dvoch hadíc: tlaková hadica vo vnútri a zachytávacia hadica zvonku,

 • vonkajšia hadica vedie k ventilu – ak sa k nemu dostane voda, nasleduje mechanické uzatvorenie,

 • takto sa okamžite rozpoznajú aj malé trhlinky,

 • často s indikáciou, ktorá signalizuje chybnú hadicu,

 • nehlási únik vody z domáceho spotrebiča.

3. Elektronické systémy Aquastop

Práčka s Aquastop
© Zdroj: iStock.com/Choreograph Aquastop poskytuje aj pri práčke dodatočné zabezpečenie pri netesnej, vyskočenej alebo prasknutej hadici.

Nasledujúce elektronické systémy Aquastop sa etablovali v posledných rokoch:

Systém Watercontrol (WCS)

 • predovšetkým pre práčky,

 • snímač monitoruje hladinu vody na vstupe,

 • zastaví, keď sa nedosiahne hladina vody v spotrebiči,

 • plavák v podlahovej vani rozpozná chyby vo vnútri práčky,

 • pri chybách sa voda automaticky odčerpá,

 • nehodí sa na rozpoznanie chýb na prívodnej hadici,

 • preto sa vyžaduje dodatočný, mechanický Aquastop.

 

Systém Waterproof (WPS)

 • ďalší vývoj systému WCS,

 • disponuje magnetickým ventilom a hadicou s dvojitým plášťom,

 • rozpozná tak nielen vnútorné, ale aj vonkajšie netesnosti práčky,

 • oprava magnetického ventilu je nákladná.

4. Dodatočná montáž Aquastop

Ak chcete dodatočne namontovať Aquastop, potom je mechanická hadica Aquastop pravdepodobne najlepšou voľbou, pretože je lacná a ľahko sa inštaluje. Pred montážou by ste mali hadicu vymerať, aby ju bolo možné ideálne spojiť s prívodom. Okrem toho by ste mali dodržať nasledujúce kroky:

 1. Domáci spotrebič odpojte zo sieťovej zástrčky.

 2. Prívod vody zatvorte buď na rohovom ventile alebo na stene.

 3. Teraz je možné hadicu na vodu uvoľniť zo spotrebiča tým, že sa odskrutkuje proti smeru hodinových ručičiek. Pritom môže uniknúť voda – na tento účel si pripravte vedro alebo inú nádobu.

 4. Zatiaľ čo jeden koniec leží vo vedre, môžete uvoľniť skrutkový spoj na rohovom ventile, resp. na stene.

 5. Novú hadicu teraz rukou namontujte na prívod vody a následne ju dotiahnite kliešťami.

 6. Druhý koniec hadice Aquastop teraz namontujte na domáci spotrebič.

 7. Umývačku riadu, resp. práčku presuňte späť na určené miesto. Pri otváraní prívodu vody dbajte na to, aby sa ventil otočil po otvorení až na doraz a potom opäť privrel o polovicu otočenia.

 8. Spotrebič teraz opäť pripojte na elektrický prúd a pozorujte hadice a prívody spotrebiča pri prvom spustení.

Upozornenie: Pred montážou hadice Aquastop dávajte pozor na to, aby boli neporušené gumené tesnenia v skrutkových spojoch. Ak sú tieto netesné alebo chybné, potom hadica Aquastop nie je vhodná.

5. Oprava Aquastop

Ak domáci spotrebič s Aquastop prestane náhle pracovať z dôvodu nedostatku vody, je pravdepodobne chybný systém Aquastop. Najskôr však prekontrolujte, či problém nie je spôsobený samotnou práčkou alebo umývačkou riadu.

Tip: Chybu na systéme Aquastop spravidla rozpoznáte podľa toho, že spotrebič síce spustí program a uvedie sa do prevádzky (napríklad tým, že sa začne otáčať bubon alebo sa spustí čerpadlo umývačky riadu), známy „žblnkotavý“ zvuk prívodu vody však chýba.

Ak máte istotu, že je systém Aquastop chybný, môžete sa pokúsiť problém odstrániť pomocou nasledujúcich tipov:

 1. Najskôr prekontrolujte, či je zaručený prívod vody. Zalomená hadica napríklad postačuje na to, aby sa zabránilo pritekaniu vody.

 2. Problém môže byť prítomný aj na ventile vody. Po odstavení vody odstráňte prívodnú hadicu, podržte vedro pod ventilom a vodu opäť pustite. Ak voda tečie voľne, problém je v hadici, resp. v domácom spotrebiči.

 3. Ak by umývačka riadu, resp. práčka nesignalizovala žiadne chybové hlásenie, je pravdepodobne chybná hadica Aquastop. Vymeňte ju a následne opätovne spustite želaný program.

Oprava mechanického systému Aquastop

 • tu stačí vymeniť hadicu

 • rovnaký postup ako pri dodatočnej montáži

Opravu elektronického systému Aquastop (WPS) by mal vykonať výhradne odborník, pretože pre laikov hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života. Odborník na tento účel odstráni hadicu z magnetického ventilu. Následne nechá zo spotrebiča odčerpať vodu a potom ju opäť privedie. Týmto „obnovením východiskového stavu“ sa pneumatický ventil často dokáže sám nanovo prestaviť do správnej polohy. Ak toto opatrenie nepostačuje, vykoná ďalšie kroky podľa použitého systému Aquastop.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Je systém Aquastop potrebný?

Aby sa zabránilo vážnym vytopeniu vo vašom dome, dôrazne sa odporúča inštalácia systému Aquastop. Moderné umývačky riadu a práčky majú často integrovaný elektronický systém Aquastop (WPS), ktorý sa však dá ľahko namontovať aj na lacnejšie alebo jednoduchšie modely. 

 

Čo sa stane, ak je systém Aquastop chybný?

Ak je systém Aquastop chybný, môže z vášho spotrebiča unikať voda. Chybný systém Aquastop by sa mal preto bezodkladne vymeniť alebo opraviť. Druhú z uvedených činností by mal realizovať len odborník, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu.

Ako rozpoznám chybný Aquastop?

Chybný Aquastop spravidla rozpoznáte podľa toho, že práčka alebo umývačka neťahá vodu. Spoľahlivým príznakom je chýbajúce syčanie, ktoré za normálnych okolností spôsobuje prúdenie vody do spotrebiča.