Údaje o predajni sa načítavajú.

Vaše údaje boli odoslané.

Ktorá práčka je pre mňa tá správna? Na toto by ste mali dávať pozor!

Výber vašej práčky výrazne závisí okrem iného od počtu osôb vo vašej domácnosti, množstva voľného priestoru a vašich individuálnych želaní týkajúcich sa pracích programov. Ukážeme vám, na čo si musíte dať pozor, aby ste našli ideálnu práčku pre vaše požiadavky.

1. Modely práčok plnené spredu a zhora

Spredu plnená práčka
Práčky plnené spredu sa otvárajú smerom dopredu – smerom do priestoru

Rozhodujúcim rozdielom medzi modelmi práčok plnených spredu a práčok plnených zhora je, že tieto potrebujú odlišne veľký priestor a plnia a vyprázdňujú sa dvomi rôznymi spôsobmi. Práčky plnené spredu majú na prednej strane okienko: Konkrétne to znamená, že dvierka sa dajú otvoriť výhradne smerom do miestnosti. Pri práčkach plnených zhora sa na hornej strane nachádza uzáver, takže znečistená bielizeň sa dá do práčky pohodlne naplniť zhora. To ponúka rozhodujúcu výhodu v tom, že potrebujete menej miesta, a vďaka tomu máte tiež možnosť umiestniť práčku aj do malých miestností. Keďže technické vlastnosti musia byť pri práčkach plnených zhora integrované do menšieho priestoru, sú zvyčajne drahšie ako práčky plnené spredu.

Krátke porovnanie vlastností spotrebičov plnených spredu a spotrebičov plnených zhora:

Práčky plnené spredu

Práčky plnené zhora

 • Otvárajú sa smerom dopredu

 • Môže sa realizovať zabudovanie pod pracovnú dosku

 • Kapacita práčky je spravidla do 12 kg

 • Ponúkajú ďalší úložný priestor

 • Dodatočné pridávanie kusov bielizne po spustení je možné iba s funkciou prikladania

 • Zaberajú pomerne veľa miesta

 • Ideálne pre rodiny

 • Počas prevádzky majú lepšiu stabilitu

 • Otvárajú sa zhora

 • Nie je možné zabudovanie

 • Zvyčajne dosť malá kapacita do 7 kg

 • Kvôli uzáveru na vrchnej strane nie je k dispozícii žiadny úložný priestor

 • Dodatočné pridávanie kusov bielizne po spustení je jednoducho možné

 • Priestorovo veľmi úsporné vďaka úzkemu tvaru

 • Ideálne pre slobodných alebo domácnosti s dvomi osobami

 • Pri žmýkaní sa môže výrazne triasť

2. Kritériá kúpy

Pri výbere vašej práčky hrajú rozhodujúcu úlohu rôzne aspekty, ktoré by ste mali dohromady zohľadniť pri rozhodovaní o kúpe. Podrobnejšie sa budeme venovať jednotlivým bodom, aby ste si mohli nájsť to správne zariadenie pre vás.

2.1 Hladina hluku

Vytváranie hluku má rozhodujúcu úlohu, najmä ak bude práčka stáť v byte a nie v práčovni. Ak na vysokú hladinu hluku reagujete citlivo, odporúčame vám vybrať si zariadenie, ktoré bude podľa možnosti tiché. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, musíte zohľadniť údaje v decibeloch platné pre príslušné modely práčok. Hladina hluku sa uvádza samostatne pre pranie a pre odstreďovanie. Orientačná normatívna hodnota pre veľmi tiché práčky môže byť zhruba 45 decibelov pri praní a 68 decibelov pri odstreďovaní.

2.2 Kapacita práčky

Pokiaľ ide o kapacitu vašej práčky, veľmi záleží na počte osôb v domácnosti. Veľké rodiny, ktoré tvorí päť alebo viac osôb, by si mali vybrať práčku, ktorej kapacita je do dvanásť kilogramov. V domácnostiach s jednou osobou môžu byť, samozrejme, použité modely s menšou kapacitou. Dôležité je: Údaje sa tu vždy vzťahujú na maximálne možné množstvo bielizne v suchom stave.

Nasledujúci prehľad by vám mal poskytnúť približnú orientáciu:

Domácnosť s 1 až 2 osobami

Minimálna kapacita3 kg

Domácnosť s 3 až 4 osobami  

Minimálna kapacita 6 kg

Domácnosť od 5 osôb

Minimálna kapacita 9 kg

 

Dôležité: Neodporúča sa kúpa práčky, ktorá má podstatne väčšiu kapacitu, ako je potrebné. V ideálnom prípade by mal byť bubon kompletne naplnený, aby nevznikali žiadne zbytočne vysoké náklady na el. prúd a vodu. V súlade s tým si pred kúpou premyslite, koľko bielizne sa u vás bežne vyskytuje.

2.3 Rýchlosť odstreďovania

Väčšina modelov má zvyčajne rýchlosť odstreďovania v rozmedzí od 1000 do 1600 otáčok za minútu. Čím vyššia je hodnota, tým menšia bude zvyšková vlhkosť. Na porovnanie: pri praní s rýchlosťou odstreďovania 1000 otáčok za minútu predstavuje zvyšková vlhkosť asi 60 percent, pri hodnote 1400 otáčok už iba 50 percent.

Vysoký počet otáčok za minútu má zmysel predovšetkým vtedy, keď bielizeň po praní dáte do sušičky: dôvodom je, že prevádzka sušičky je v porovnaní s praním s vysokým počtom otáčok pri odstreďovaní spojená s vyššími nákladmi na energiu. Keď však vašu bielizeň vyvesíte v byte, na balkóne alebo v pivnici, môže byť zvyšková vlhkosť bez problémov trochu vyššia.

Pamätajte si: Pri citlivých látkach by ste mali dbať na to, aby počet otáčok pri odstreďovaní nebol nastavený príliš vysoko, lebo v opačnom prípade by sa daný kus oblečenia mohol poškodiť. To platí napríklad pre vlnu, pre ktorú smie byť počet otáčok pri odstreďovaní maximálne 800.

2.4 Spotreba el. energie a vody

Práčka s horným plnením
Pri práčkach plnených zhora môžete bielizeň vkladať do zariadenia pohodlne zhora.

Odhliadnuc od obstarávacej ceny by ste pri rozhodovaní o kúpe práčky mali zohľadniť aj náklady na prevádzku. Pred nákupom sa oplatí pozrieť sa na triedu energetickej účinnosti: Modely sú klasifikované od A do G (práčky s triedou energetickej účinnosti A sú energeticky najefektívnejšie, zatiaľ čo zariadenia s triedou energetickej účinnosti G vykazujú relatívne nízku efektívnosť).

Adekvátne údaje nájdete na príslušnom energetickom štítku, ktorý okrem toho ponúka aj nasledujúce informácie:

 • Spotreba el. energie v kWh

 • Trieda účinnosti odstreďovania

 • Spotreba vody v l

 • Spotreba energie na 100 pracích cyklov

 • Trvanie programu na úsporu energie

 • Hladina hluku v dB pri cykle prania a odstreďovania

 • Kapacita

 • QR kód s presnejšími informáciami o výrobku

Najmä ak máte v užšom výbere viaceré modely, oplatí sa porovnať jednotlivé energetické štítky, čo vám uľahčí rozhodnutie pri kúpe.

2.5 Pracie programy

Pred kúpou práčky by ste mali porozmýšľať aj o tom, aké pracie programy by ste chceli používať.

Väčšina ľudí si bez problémov vystačí so štandardnými programami:

 • Vyváranie (prací cyklus na 90 °C)

 • Bielizeň nenáročná na ošetrenie (prací cyklus na 30 až 40 °C)

 • Jemná bielizeň (prací cyklus na 30 °C)

 • Normálna bielizeň (prací cyklus na 60 °C)

 • Ekologické pranie (prací cyklus na 60 °C)

 • Farebná bielizeň (možný prací cyklus na 30, 40 alebo 60 °C)

Okrem toho majú mnohé zariadenia k dispozícii špeciálne pracie cykly, ktoré sú zamerané na špeciálne textílie, ako napr.:

 • hodváb

 • vlna

 • jeansy

 • záclony

 • perie

Okrem konkrétneho zamerania na určité textílie sú niektoré práčky vybavené aj krátkym programom, v ktorom prací cyklus trvá približne 20 minút. Tento je vhodný na pranie športového oblečenia alebo na prvé pranie nových častí oblečenia.

Mimochodom: Pre všetkých, ktorí kladú dôraz na komfortné pranie, sú k dispozícii práčky s automatickými programami. V takomto prípade zariadenie samo rozpozná stupeň znečistenia vloženého oblečenia a automaticky vyberie ten správny program. Okrem toho niektoré modely disponujú funkciou pamäte, pomocou ktorej si môžete uložiť niektoré nastavenia. To vám môže pomôcť najmä vtedy, keď pravidelne používate ten istý prací cyklus, alebo ak priateľov alebo rodinných príslušníkov požiadate o to, aby za vás oprali, keď ste napr. na cestách.

2.6 Začlenenie do systému smart home

Najmä ak už máte v domácnosti viacero zariadení, ktoré sa dajú ovládať pomocou vášho smartfónu, môžu byť inteligentné práčky užitočným doplnkom. Výhody zariadení s príslušnou funkciou sú jasné:

 • Pomocou aplikácie získate dobrý prehľad o každom pracom cykle. Budete napríklad presne vidieť, kedy je pranie dokončené.

 • Po vložení bielizne do bubna práčky môžete pomocou smartfónu pohodlne nastaviť, ktorý prací program sa má vybrať. Často máte dokonca možnosť zadať stupeň znečistenia a materiál bielizne určenej na pranie. Následne sa automaticky vyberie vhodný prací program.

2.7 Dostupnosť miesta

Práčka so sušičkou
Práčka so sušičkou v sebe spája funkcie práčky a sušičky.

Ak máte v domácnosti málo miesta, sú pre vás lepšou voľbou práčky plnené zhora v porovnaní s práčkami plnenými spredu (príslušné výhody oboch typov zariadení nájdete prehľadne zhrnuté v kapitole 1). Predovšetkým v domácnostiach s viacerými osobami môže byť potrebná aj sušička, pretože tu nie je zriedkavé, že počas týždňa je potrebných niekoľko pracích cyklov. V takomto prípade môže byť pre vás lepšou alternatívou práčka so sušičkou, lebo takéto zariadenie spája funkcie práčky a sušičky.

Práčky so sušičkou sľubujú nasledujúce výhody:

 • Práčka so sušičkou je ideálnou voľbou šetriacou miesto najmä vtedy, keď nedisponujete prípojkou na sušičku a nemáte práčovňu, kde by ste mohli zavesiť vaše vlhké oblečenie.

 • V kombinovanom zariadení môžete bielizeň po cykle prania následne aj vysušiť. Takto sa minimalizuje aj riziko tvorenia plesní v byte, ktoré je podporované zavesením mokrých kusov oblečenia na sušiak bielizne.

 • Pri používaní práčky so sušičkou sa vlhká bielizeň nemusí vkladať z práčky do sušičky. Oblečenie zostáva v zariadení, kým nebude úplne suché.

 • Nie je potrebné čistenie sitka na uvoľnené vlákna.

Dôležité: aj napriek tomu by ste však pri rozhodovaní o kúpe mali pamätať na to, že práčky so sušičkou sú spojené s vyššou spotrebou energie a nesmú sa plniť na maximum, lebo odevy sa po cykle prania musia vysušiť. Či budú u vás prevládať výhody, to záleží len od vášho individuálneho účelu použitia.

 

Ďalšie užitočné články k téme

FAQ

Ktorá práčka je ideálna pre rodinu s bábätkom alebo malým dieťaťom?

Ak je vaša práčka vo vašom byte voľne prístupná, je dôležité, aby ste si vybrali bezpečné zariadenie, ktoré nemôžu ovládať malé deti. Na tento účel sú špeciálne modely vybavené detskou poistkou. Keďže v domácnosti s malým dieťaťom alebo bábätkom je pomerne veľa bielizne na pranie, môžu byť užitočné aj krátke programy, ktoré však dosahujú dobrý čistiaci výkon: tieto vám pomôžu najmä vtedy, keď určitý znečistený kus odevu potrebujete rýchlo. Ak by vaše bábätko malo citlivú pokožku, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam so špeciálnymi programami pre alergikov.

Ktorá práčka je správnou voľbou pre dve osoby?

Závisí to do veľkej miery od priestoru, ktorý máte k dispozícii. Niektoré byty určené pre dve osoby majú veľmi malú rozlohu v metroch štvorcových: V takomto prípade by ste mali siahnuť po zariadeniach s kompaktnými rozmermi. Okrem toho je zvyčajne úplne postačujúci maximálna kapacita šesť kilogramov. Odhliadnuc od toho pre kúpu práčky platia rovnaké nákupné kritériá pre dvojčlenné domácnosti ako pre rodiny a jednotlivcov. 

Ktorá práčka je lepšia: práčka plnená zhora alebo práčka plnená spredu?

Na to sa nedá všeobecne odpovedať, lebo oveľa viac záleží na vašich životných podmienkach a nárokoch na práčku. Zatiaľ čo práčky plnené spredu sú zvyčajne k dispozícii s vyššou kapacitou, pri práčkach plnených zhora, ktoré sú navyše aj priestorovo úsporné, sa dá bielizeň vkladať do práčky pohodlne zhora.